فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

امروزه از چارچوب های مدیریت شبکه های توزیعی برای تهیه، بهره برداری، نگهداری و ایمن سازی زیرساخت های شبکه استفاده میشود. اساسا مدیریت صحیح شبکه های توزیعی نیازمند طیف وسیعی از فعالیت ها، روش ها، روال ها و استفاده از ابزارهای اجرایی، عملیاتی و نگهداری از سیستم های کامپیوتری می باشد. زمانی که موضوع حملات امنیتی در کمین شبکه مطرح می‌شود، اهمیت مدیریت جامع و نظارت روی داده هایی که در شبکه رد و بدل می‌شوند دوچندان خواهد بود. برای اینکه مدیران چنین شبکه هائی بتوانند به‌طور منظم روی لاگ‌های سیستم و چارچوب عملیاتی آن نظارت داشته باشد و مشکلات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حملات امنیتی را شناسایی کند، نیاز به چارچوبی مدون است که مدیریت جامع و نظام مند شبکه را بر عهده بگیرد. چارچوبی که وقایع امنیتی را تجزیه‌وتحلیل کند، لاگ‌های سیستم را جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده و در کل مدیریت و نظارت روی شبکه را به‌صورت متمرکز امکان‌پذیر کند. رویکرد مدیریت جامع شبکه های توزیعی مجموعه ای از سخت‌افزارهای ارتباطی و نرم‌افزارهای رابط کاربری و ملحقات را به صورت سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل ابزارها و تجهیزات شبکه و نظارت بر عملکردها به خدمت میگیرد. دیدگاه مدیریت جامع شبکه های توزیعی منابع شبکه را به شکلی کارآمد، موثر و سریع در دسترس کاربران قرار میدهد. همچنین بهینه سازی شبکه با استفاده از تجزیه و تحلیل خطا و مدیریت عملکرد تضمین میشود. با استفاده از چارچوب های مدیریت جامع میتوان بهترین ابزارهای مناسب برای مدیریت، نظارت و کنترل شبکه را به کار گرفت تا در صورت نیاز، به چالش های پیش آمده در شبکه پاسخ دهند. در این مقاله قصد داریم درخصوص رویکرد دستیابی به مدیریت جامع شبکه های توزیعی و ابعاد آن تحقیق و بررسی نمائیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Towards Integrated Management Approach of Distribution Networks

نویسنده [English]

  • Saeed Soleymani

Faculty of Electrical and Computer Engineering, Kurdistan University, Kurdistan, Iran

چکیده [English]

امروزه از چارچوب های مدیریت شبکه های توزیعی برای تهیه، بهره برداری، نگهداری و ایمن سازی زیرساخت های شبکه استفاده میشود. اساسا مدیریت صحیح شبکه های توزیعی نیازمند طیف وسیعی از فعالیت ها، روش ها، روال ها و استفاده از ابزارهای اجرایی، عملیاتی و نگهداری از سیستم های کامپیوتری می باشد. زمانی که موضوع حملات امنیتی در کمین شبکه مطرح می‌شود، اهمیت مدیریت جامع و نظارت روی داده هایی که در شبکه رد و بدل می‌شوند دوچندان خواهد بود. برای اینکه مدیران چنین شبکه هائی بتوانند به‌طور منظم روی لاگ‌های سیستم و چارچوب عملیاتی آن نظارت داشته باشد و مشکلات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حملات امنیتی را شناسایی کند، نیاز به چارچوبی مدون است که مدیریت جامع و نظام مند شبکه را بر عهده بگیرد. چارچوبی که وقایع امنیتی را تجزیه‌وتحلیل کند، لاگ‌های سیستم را جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده و در کل مدیریت و نظارت روی شبکه را به‌صورت متمرکز امکان‌پذیر کند. رویکرد مدیریت جامع شبکه های توزیعی مجموعه ای از سخت‌افزارهای ارتباطی و نرم‌افزارهای رابط کاربری و ملحقات را به صورت سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل ابزارها و تجهیزات شبکه و نظارت بر عملکردها به خدمت میگیرد. دیدگاه مدیریت جامع شبکه های توزیعی منابع شبکه را به شکلی کارآمد، موثر و سریع در دسترس کاربران قرار میدهد. همچنین بهینه سازی شبکه با استفاده از تجزیه و تحلیل خطا و مدیریت عملکرد تضمین میشود. با استفاده از چارچوب های مدیریت جامع میتوان بهترین ابزارهای مناسب برای مدیریت، نظارت و کنترل شبکه را به کار گرفت تا در صورت نیاز، به چالش های پیش آمده در شبکه پاسخ دهند. در این مقاله قصد داریم درخصوص رویکرد دستیابی به مدیریت جامع شبکه های توزیعی و ابعاد آن تحقیق و بررسی نمائیم

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network Management
  • Security
  • Error Handling
  • Efficiency
  • Resource Audit