فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • چگونه مقاله ارسالی را پیگیری کنم؟
  • چگونه می‌توانم با مدیران و پرسنل نشریه در تماس باشم؟
  • آخرین شماره چه زمانی چاپ خواهد شد؟
  • مهمترین محورهای علمی تحت پوشش فصلنامه آرمان پردازش چیست؟
  • اعلام ارزیابی اولیه مقالات ارسالی جه مدت طول می‌کشد؟