فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات


رونمائی از وب سایت نشریه (تاریخ:14 آذر ۱۴۰۰):

به اطلاع میرساند، وب سایت دوزبانه (فارسی و انگلیسی) رسمی فصلنامه تخصصی آرمان پردازش (حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) راه اندازی و در تاریخ 14 آذر ۱۴۰۰ رونمائی شد. جزئیات بخش ها و فعالیت های نشریه از طریق منوهای صفحات مختلف وب سایت قابل دستیابی می باشند.