فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 آرایش کلی مقاله:

مقالات ارسالی تنها باید دارای نه سر‌عنوان اصلی (و تعدادی زیر‌عنوان در صورت نیاز) به شرح زیر باشد:

چکیده، مقدمه، روش تحقیق، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی، تعارض منافع، منابع.

 الف) کلیه مقالات باید براساس دستورات فایل قالب نگارش مقالات، با یک سطر فاصله مابین خطوط با نرم­ افزار Word  تایپ شوند و به همراه فایل PDF آن، در سامانه مجله به آدرس www.armanprocessjournal.ir  بارگذاری شوند. لازم به ذکر است که کلیه مراحل داوری مقاله و پیگیری‌های بعدی نیز از طریق سایت نشریه صورت خواهد گرفت. برای هر مقاله پذیرفته شده و در دستورچاپ نشریه، باید فرم های: نامه به سردبیر، پاسخ به داوران، تعهدنامه نویسندگان، فرم تعارض منافع و توافقنامه حقوق معنوی توسط نویسندگان مقاله تایید و در سامانه بارگزاری شده باشد.

ب) نسخه اولیه باید به‌صورت تک‌ ستونی تهیه و تنظیم شود و در زمان صفحه‌آرایی به صورت دوستونه تنظیم می گردد.

ج) از به کار بردن واژه ­ها و اصطلاحات لاتین که دارای معادل متداول فارسی است خودداری نمائید. در صورت لزوم معادل انگلیسی کلمات در پرانتز مقابل کلمه درج شود. از درج کلمات انگلیسی در پاورقی خودداری فرمایید.

د) بخش نتیجه‌گیری باید کوتاه و فقط دربرگیرنده نتایج مستخرج از خود مقاله باشد. یعنی از ذکر هرگونه نتیجه که پیش­ ازاین در دیگر مقالات ارائه‌شده و نیز از ذکر بیان دلایل نتایج به‌دست‌آمده در همین تحقیق، خودداری شود. درصورتی‌که مطالب این بخش بیش از دو پاراگراف باشد نشریه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که مطالب غیر مرتبط و زائد بخش نتیجه‌گیری را حذف و مقدار آن را حداکثر به دو پاراگراف محدود سازد.

سامان‌دهی مقاله‌ها:

مقالات پژوهشی شامل عنوان، نام نویسنده (نویسندگان)، چکیده، مقدمه، روش تحقیق، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، مراجع و طبق مشخصات زیر تنظیم شود. 

الف) عنوان مقاله: باید تا حد ممکن کوتاه، گویا، عاری از کلمات اختصاری و با در نظر گرفتن عنوان فرعی از 17 کلمه تجاوز نکند.

ب) نام نویسنده (نویسندگان): در‌زیر عنوان مقاله نام نویسنده یا نویسندگان و وابستگی سازمانی آنان مطابق فرمت نشریه قید شود. فقط آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول در بخش مشخص شده در صفحه اول نوشته می‌شود. از ذکر رتبه‌ی علمی مانند استادیار، دانشیار،... و یا القاب نظیر دکتر، مهندس، .. جداً خودداری فرمایید.

آدرس اکادمیک شامل:
درجه علمی، رشته تخصصی، گروه، بخش یا مرکز تحقیقات، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور

ج) چکیده: شامل بیان موجز مسئله، اصلی‌ترین ایده‌ها و روش‌های به‌کار گرفته‌شده باشد. چکیده باید شامل پیشینه و اهداف، روش و مواد، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد. لازم است اهم نتایج و نوآوری‌های به‌دست‌آمده در چکیده ذکر شود. چکیده مقاله باید در یک یا دو پاراگراف تهیه شده و حداکثر شامل 250 کلمه باشد. در بخش چکیده نباید ارجاعی به معادله و یا مراجع مقاله داده شود.

د) مقدمه: باید شامل شرح مسئله، مرور کامل فعالیت‌ها و تحقیقات مرتبط گذشته و درنهایت ذکر اهداف تحقیق باشد. تقسیم‌بندی این بخش باید مطابق فرمت نشریه تنظیم شود. ازاین‌رو ضروری است عناوینی ازجمله «ضرورت تحقیق»، «اهداف تحقیق» و یا «پیشینه‌ی تحقیق» باهم در بخش «مقدمه» ادغام شوند. همچنین، نوآوری و اهداف تحقیق، به‌اختصار و شفاف در انتهای مقدمه بیان شود. در ضمن، از تکرار مطالب موجود در بخش‌های مختلف مقاله، به‌جا خودداری شود. در بخش پیشینه‌ی پژوهش، از درج عناوین مقاله‌ها یا کتاب‌های مرور شده، سال انتشار و اسم کوچک پدیدآورندگان اثرخودداری کنید.

ه) روش تحقیق: دربرگیرنده توصیف روش تحقیق، سؤالات پژوهش، جامعه آماری و نمونه، روند پژوهش، ابزار پژوهش و نحوه حل مسئله (یا تحلیل­ های آماری) به­ طور دقیق باشد.

و) روابط ریاضی: با ابزار Math Type نوشته‌شده و به ترتیب شماره‌گذاری شود.

ز) اشکال و جداول: ازآنجایی‌که مطالب نشریه در ستون­های 8 سانتی‌متری صفحه‌بندی می‌شود، لازم است اصل شکل‌ها و جداول، در عرض 8 یا 16 سانتی‌متر تهیه شود. شرح این موارد نیز باید در اندازه مناسب تهیه و به نحو مشخصی بالانویس (برای جداول) و زیرنویس (برای شکل‌ها، نمودارها و جداول) به ترتیب شماره‌گذاری شود. شکل‌ها، نمودارها و جداول بزرگ باید به­ صورت تک­ ستونه در ابتدا یا انتهای صفحه و به ­گونه‌ای که متن مقاله یا در ابتدا و یا در انتهای صفحه باشد، صفحه‌بندی شود.

متون اصلی محتوای مقاله با فونت B Nazanin -11 و متون انگلیسی با فونت Calibri-9 تنظیم گردد. شرح شکل ها با B Nazanin Bold-9 نوشته شود. لازم به ذکر است محتوای فارسی شکل ها بافونت B Nazanin -9 درج شود. نحوه‌ ارجاعات مقاله و آماده‌سازی جداول بر اساس قالب Vancouver است. بنابراین لازم است کلیه‌ی خطوط عمودی جدول نامرئی باشد. خطوط افقی نیز فقط در حدود بالا و پایین جدول قابل دید می‌باشند.

ح) نتایج و بحث: باید شامل نمودارها و جداول به‌دست‌آمده از تحقیق، بحث و استدلال روی نتایج و نوآوری­ها و همچنین بحث روی اعتبار‌سازی نتایج به‌دست‌آمده باشد.

ط) نتیجه­ گیری: باید شامل بازگویی اجمالی مسائل مطرح‌شده در مقاله، توجه دوباره و بحث درباره اهم نتایج حاصل و بالاخره جمع‌بندی مختصر و مفید باشد. از اشاره به نتایج تحقیقات سایرین و ذکر دلایل نتایج تحقیق حاضر خودداری شود. کل بخش نتیجه‌گیری درنهایت به دو پاراگراف محدود شود. همچنین از ذکر هرگونه پیشنهاد در متن مقاله خودداری شود.

ی) منابع: منابع باید به زبان انگلیسی باشد. منابع فارسی نیز به­ طور دقیق به زبان انگلیسی ترجمه شود. لازم است عبارت  Persian در پایان هر مرجع ترجمه ‌شده قید شود. در صورتی که مقاله بیش از شش نویسنده داشته باشد در لیست منابع بعد از ذکر اسامی شش نفر اول واژه "et al." آورده شود. کلیه منابع ذکر شده در بخش مراجع باید در متن مقاله مورد اشاره قرار گیرد. ذکر مشخصات کامل مراجع، مطابق نمونه­های ارائه‌شده در انتهای این مقاله ضروری است.

نحوه‌ی ارجاع در متن:

نحوه‌ی ارجاع‌دهی منابع در نشریه آرمان پردازش سبک Vancouver است. برای ارجاع به منابع در متن مقاله از شماره­ درون کروشه استفاده کنید؛ بدین نحو که منابع بر اساس نمایان شدن در متن از شماره­ 1 شماره شوند. به‌عنوان مثال به مرجعی که برای نخستین بار در متن به آن اشاره می شود، بدین‌ترتیب ارجاع دهید [1]. شماره‌های داخل کروشه همه فارسی، با فونت B Nazanin و اندازه 11 نوشته شوند. سپس مراجع را بر اساس شماره ­های داخل کروشه و نحوه­  نگارش مراجع که در بخش پایانی این راهنما آمده است، در بخش مرجع فهرست نمایید.

 فهرست منابع:

برای تنظیم فهرست منابع از روش ارجاع  Vancouver  (مشابه مثال های ذکر شده در جدول پیوست) استفاده می شود؛ به این ترتیب که ابتدا منابع فارسی و پس از آن منابع انگلیسی، به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر ذکر و شماره گذاری می شود:

- کتاب: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده.(نقطه و یک فاصله) (سال انتشار).(نقطه و یک فاصله) نام کتاب با حروف ایتالیک،(ویرگول و یک فاصله) نام مترجم،(ویرگول و یک فاصله) محل انتشار (دو نقطه و یک فاصله) نام انتشارات.(نقطه)

- مقاله: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده. (نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار). (نقطه و یک فاصله) عنوان مقاله.(نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره (شماره) با حروف ایتالیک،(ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع –(خط فاصله) پایان مقاله.(نقطه)

- مقالات برخط: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده. (نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار). (نقطه و یک فاصله) عنوان مقاله.(نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره (شماره) با حروف ایتالیک،(ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع – (خط فاصله) پایان مقاله.(نقطه ویک فاصله) دریافت شده از(دو نقطه و یک فاصله) آدرس سایت

 - گزارش‌ها و سایر منابع: در این‌باره نیز اطلاعات کافی و کامل ارائه شود.

- در فهرست منابع چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود، اسامی آن ها با استفاده از نقطه ویرگول (؛) جدا شود.

 


با عنایت به مفاد "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" به شماره ابلاغ 162229، هزینه مصوب انتشار مقالات پذیرفته شده 4500000 ریال (چهارصد و پنجاه هزار تومان) می‌باشدکه این هزینه تنها پس از پذیرش مقاله و تنها از مقالات پذیرفته شده پس از فرایند داوری، بمنظور انتشار و نمایه سازی در پایگاههای علمی مرتبط، از طریق سامانه پرداخت الکترونیک آنلاین دریافت می گردد. لازم به ذکر است، فرایند پردازش و داوری مقالات ارسالی به فصلنامه مشمول هیچ هزینه ای نمی باشد و هزینه انتشار و نمایه سازی تنها به مقالات پذیرفته شده جهت انتشار تعلق می گیرد. درخصوص مقالات پذیرش نهائی شده، لطفا پس از پرداخت وجه، کد پیگیری مقاله، اطلاعات نویسنده رابط مقاله و شماره تراکنش (آپلود اسکرین شات صفحه پرداخت) به ایمیل فصلنامه ارسال گردد. کلیه مراحل در فرایند پذیرش، انتشار و نمایه سازی مقالات پذیرش شده و دریافت گواهی رسمی پذیرش، از طریق سامانه برخط نشریه قابل پیگیری می باشد. همچنین لازم است درخواست قرارگیری مقاله ارسالی در فرایند داوری سریع، از طریق ارسال نامه به ایمیل فصلنامه صورت پذیرد. شایان ذکر است، به پاس قدردانی از زحمات همکاران علمی این نشریه، سالانه انتشار و نمایه سازی مقالات پذیرش شده که مولف مقاله از اعضای هیئت محترم تحریریه و داوری نشریه باشند، مشمول حذف هزینه انتشار می گردند. مقالات علمی برتر منتخب در هر شماره مشمول حذف هزینه انتشار و گزینش جهت نمایه سازی در پایگاههای علمی مهم و انتشار در ویژه نامه های تخصصی مرتبط می گردند. همچنین گواهی رسمی و دوزبانه پذیرش مقالات پذیرفته شده و گواهی داوری مقالات برای همکاران علمی نشریه، از طریق سامانه برخط فصلنامه قابل دریافت می باشد.