فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات
بررسی رویکردهای مدیریت حافظه در سیستم های عامل
بررسی رویکردهای مدیریت حافظه در سیستم های عامل

امیر صادقی؛ حمید حسین زاده

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 1-9

چکیده
  مدیریت حافظه یکی از وظایف مهم و اصلی سیستم عامل های مدرن است که عملیات اصلی حافظه را مدیریت کرده و فرآیندها را بین حافظه اصلی و دیسک در حین اجرای برنامه تغییر می دهد. مدیریت حافظه همه فعالیت های سیستم عامل ...  بیشتر