فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مدیریت حافظه یکی از وظایف مهم و اصلی سیستم عامل های مدرن است که عملیات اصلی حافظه را مدیریت کرده و فرآیندها را بین حافظه اصلی و دیسک در حین اجرای برنامه تغییر می دهد. مدیریت حافظه همه فعالیت های سیستم عامل را مدیریت می کند، خواه محل های مختلف حافظه به یک فرآیند اختصاص داده شود یا خیر. این فرایند مقدار حافظه ای را که باید به فرآیندهای سیستم عامل اختصاص داده شود، تعیین می کند. مدیریت حافظه تصمیم می گیرد که کدام فرایند برای دسترسی به حافظه در یک زمان و پیگیری میزان تخصیص داده شده یا آزاد شدن و به روز رسانی حالت های مربوطه باشد. در این مطالعه، ما ابعاد مهم مساله مدیریت حافظه را از دیدگاه مدیران سیستم عامل، اعتبار سنجی الزامات کیفیت و همچنین نحوه استفاده از ابعاد کیفی در مدیریت حافظه سیستم عامل های امروزی، به دلیل مهم بودن چالش ها و پراهمیت بودن مساله، بررسی کرده ایم. اهمیت در این زمینه برای اطمینان از کارایی و عملکرد سیستم عامل ها ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining memory management approaches in modern operating systems

نویسندگان [English]

  • Amir Sadeghi
  • Hamid Hoseinzadeh

Department of Electrical and Computer Engineering, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Memory management is one of the critical and major functions of the modern operating systems, that manages the main memory operations and shifts processes between main memory and disk during the application execution. Memory management manages them all, whether or not different memory locations are allocated to a process. This process determines the amount of memory that must be allocated to operating system processes. Memory management approches decide which process to access memory at a time and track the amount of memory allocated or free up and update the corresponding states. In this study, we have examined the major dimensions of the memory management issue from the perspective of the operating system administrators, the validation of quality requirements and also how to use the quality dimensions in the memory management of the modern operating systems, due to its great importance in this field for ensuring efficiency and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Memory management
  • Modern Operating Systems
  • Paging
  • Segmentation
  • Fragmentation