فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در دنیای رقابت محور امروز، اطلاعات بعنوان یکی از فاکتورهای تولیدی مهم پدیدار شده است. در نتیجه تلاش برای استخراج اطلاعات از داده ها توجه بسیاری از افراد دخیل در صنعت اطلاعات و حوزه های وابسته را به خود جلب نموده است. حجم بالای داده های دائما در حال رشد در همه حوزه ها می باشد و تفاوت وسیع در فرآیندهای تولید داده پیچیدگی مدیریت و استخراج اطلاعات را افزایش داده است. اخیرا استراتژیها و فنون متعددی برای گردآوری، ذخیره، سازماندهی و مدیریت کارآمد داده های موجود و رسیدن به نتایج معنی دار بکار گرفته شده اندداده کاوی یکی از پیشرفتهای اخیر در راستای فن آوریهای مدیریت داده هاست. اصطلاح داده کاوی به فرایند نیم خودکار تجزیه و تحلیل پایگاه داده های بزرگ به منظور یافتن الگوهای مفید اطلاق می شود. در این تحقیق قصد داریم فرایند عملیاتی سازی داده کاوی را بررسی نموده و به تحلیل دقیق و کاربردی این موضوع بپردازیم. بعلاوه درخصوص کاربردها و ابزارهای مهم این حوزه تحقیق نمائیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Data Mining Operationalizing Process, Applications and Tools

نویسنده [English]

  • morteza rezaei

Department of Computer Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In today's competitive world, information has emerged as one of the important production factors. As a result, the effort to extract information from data has attracted the attention of many people involved in the information industry and related fields. The large volume of data is constantly growing in all fields and the vast difference in data production process has increased the complexity of information management and extraction. Recently, several strategies and techniques have been used to collect, store, organize and efficiently manage existing data and achieve meaningful results, and data mining is one of the recent developments in the direction of data management technologies. The term data mining refers to the semi-automatic process of analyzing large databases and data warehouses in order to find useful and applicabale patterns. In this research, we are going to examine the operationalization process of data mining and do a practical analysis of this issue. In addition, we will research about the important applications and tools of this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Analysis
  • Data Management
  • Analysis
  • Data Repository
  • Pattern Recognition