فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

امروزه با توجه به حجم وسیعی از اطلاعات و نیاز به پردازش آنها، نیاز به کامپیوترهایی با سیستم
عامل های بروز و کارامد با قدرت پردازشی بالا احساس میشود . در طول دهه های اخیر، حصول
پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات و تکنولوژی باعث در دسترس قرار گرفتن سیستم های توزیعی
سریع شده است. سیستمهای توزیعی یکی از بهترین راه حلها در جهت رسیدن به هدف فوق است.
با قرار دادن سیستمهای کامپیوتری در بستر شبکه توزیعی میتوان توان پردازشی بالایی به وجود آورد
که پیچیدگی و سازماندهی آنها از دید کاربران مخفی بوده و علاوه بر آن، دسترسپذیر بودن منابع و
مقیاسپذیری را برای ما به ارمغان میآورد. ایمن سازی هسته سیستم عامل های توزیعی یک ضرورت
است که می تواند به بهبود وضعیت امنیت فناوری اطلاعات محیط های شبکه ای توزیعی کمک شایانی
نماید. بمنظور پیادهسازی اصولی این فرایند لازم است، یک تیم امنیتی متخصص ایجاد گردد . همچنین
علاوه بر بررسی فنی و اجرای تنظیمات حفاظتی، نیاز به ایجاد سطوح دسترسی متفاوت و توسعه
روشها و ابزارهای جدید برای مطالعه توالی عملیات حفاظتی معین یا محتمل در هسته سیستم عامل
های توزیعی است. در این مقاله قصد داریم جنبه های امنیتی در هسته سیستم عامل های توزیعی را
بررسی نمائیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Security Aspects in the Kernel of Distributed Operating Systems

نویسنده [English]

  • Maryam Latifi

Electrical and Computer Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, due to the large amount of information and the need of rapid processing, the need for computers with up-to-date and efficient operating systems with high processing power is felt. During the last decades, progress in the field of information technology has made available fast distribution systems. Distributed systems are one of the best solutions to achieve the above goal. By placing computer systems on the platform of the distribution network, it is possible to create a high processing power, whose complexity and organization are hidden from the eyes of users and in addition, it brings us the availability of resources and scalability. Securing the core of distributed operating systems is a necessity that can help improve the security of information technology in distributed network environments. In order to fundamentally implement this process, it is necessary to create an expert security team. Also, in addition to the technical review and the implementation of protection settings and access controls, there is a need to develop new methods and tools to study the sequence of certain or possible protection operations in the core of distributed operating systems. In this article, we are going to examine the security aspects in the core of distributed operating systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributed Operating System
  • Security
  • Core
  • Firmware
  • Access Control