قابلیت های عملیاتی سیستم های رایانش ابری مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

محاسبات ابری یک پارادایم پیشرو در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه اشتراکی و مقرون
به صرفه منابع سخت افزاری، میان افزاری و نرم افزاری و همچنین خدمات مرتبط است. این پارادایم
مدل مناسبی برای د سترسی آسان به مجموعه ای از منابع به اشتراک گذاشته شده همچون شبکه،
سرور، د ستگاههای ذخیره سازی است. این سرویس در هر زمان و مکان، بر اساس تقاضای کاربر در
د سترس است و کاربران میتوانند به سادگی با اتصال به یک سرور بر بستر اینترنت، از این خدمات
استفاده کنند. در این تحقیق تلاش شد تا ابعاد مهم و بنیادین این پارادایم و جزئیات خدمات مرتبط
بررسی گردند. همچنین در این پژوهش راهکارهای مهم تکنولوژی مجازی سازی که یکی از تکنیکهای
نوظهور در دنیای فن آوری اطلاعات و ارتباطات است، را به عنوان زیرساختی مناسب و مقرون به
صرفه برای ساخت زیر ساخت یک محیط ابری، بررسی نمودیم. بکارگیری مجازی سازی در رایانش
ابری دانش و تکنیکی است که با استفاده از آن می توان بر بسیاری از مشکلات و موانع موجود در
عرصه تکنولوژی های نوظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات فائق آمد و راه را برای توسعه پایدار و به
وجود آوردن شرایط مناسب برای کسب و کار به بهترین نحو فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها