بررسی کاربردهای نوین داده کاوی در صنعت و تجارت

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در دنیای فناور محور امروزی عموما در حوزه های کاربردی مختلف همواره با پردازش حجم عظیمی از داده ها، به عنوان یک چالش اساسی روبرو هستیم. لذا، برای چنین پردازش های حجیمی به ابزارهای کشف دانش نیاز داریم. داده کاوی به عنوان یک توانایی پیشرفته در تحلیل داده و کشف دانش مورد استفاده قرار می گیرد. داده‌کاوی عبارت است از فرآیند اکتشاف الگو و روندهای منظم و پنهان در داده‌های بزرگ و توزیع شده، با استفاده از مجموعه وسیعی از الگوریتم‌های مبتنی بر علوم ریاضی و آمار. به طور کلی داده کاوی را می توان نتیجه سیر تکاملی طبیعی فناوری اطلاعات دانست که این سیر نشات گرفته از تکامل صنعت پایگاه داده است. اصلی ترین علت بوجود آمدن علم داده کاوی در دسترس بودن حجم وسیعی از داده ها و نیاز شدید به استخراج دانش و اطلاعات مفید از این داده ها بوده است. به دلیل اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی اجمالی ابعاد مهم مساله داده کاوی شامل اهداف، کاربردهای نوین داده کاوی در حوزه صنعت و تجارت، مدل ها و ابزارهای مرتبط پرداختیم.

کلیدواژه‌ها