فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای پیشرفته توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در عرصه های
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. نتایج مطالعات اقدامات کشورهای توسعه یافته در این حوزه بر این نکته تمرکز دارد که رفتارهای مدیریتی و شهروندی و تعامل بین عناصر جامعه در این پدیده از حالت سنتی آن تبعیت نمی کند. همچنین سیاستگذاران و مدیران کلانشهرها، تجارت الکترونیکی را نه به عنوان هدف که ابزاری برای بهره مندی از روشهای نوین تعاملی بین عناصر تاثیرگذار و تاثیرپذیر اجتماع در ایجاد حکمرانی هدفمند، سریع و انعطاف پذیر متناسب با نیازهای پویای شهروندان می دانند. در این مقاله ابتدا به تشریح مفهوم تجارت الکترونیک پرداخته شده است و به ذکر نکات مهم درخصوص چالشها و چشم اندازهای پیش روی آن اشاره شده است. در ادامه به بیان زیرساخت های مناسب که جهت بکارگیری این فناوری پرداخته شده و سپس با توجه به تحقیقات انجام شده و شواهد موجود به بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی اجرای این فناوری در کشور پرداخته شده است و در نهایت با توجه به اطلاعات جمع آوری شده، پیشنهادهای کاربردی به منظور اجرای موفقیت آمیز این فناوری در ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the challenges and prospects of the e-commerce systems

نویسندگان [English]

  • Elham Karimi
  • Reza Hasazadeh

Department of Electrical and Computer Engineering, South of Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

E-commerce is one of the advanced dimensions of the development of communication and information technology in the social, political and economic fields. The results of studies of the actions of developed countries in this field focus on the fact that managerial and citizenship behaviors and interactions between elements of society in this phenomenon do not follow its traditional state. Also, policymakers and managers consider e-commerce not as a goal but as a tool to benefit from new methods of interaction between influential elements of society in creating purposeful, fast and flexible governance tailored to the dynamic needs of citizens. This article first describes the concept of e-commerce and mentions the important points about the challenges and prospects ahead. In the following, the appropriate infrastructure for the use of this technology is expressed and then, according to the literature and the available evidence, the challenges and opportunities facing the implementation of this technology are discussed and finally, according to the aggregate information, practical suggestions for the successful implementation of this technology in the Iran have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-commerce system
  • Information Technology
  • Web Services
  • Traditional Business
  • Prospects
  • challenges