مدیریت کیفیت سرویس در خدمات ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

رایانش ابری، از جدیدترین و موفق ترین تکنولوژی های رایانش محور سال های اخیر می باشد.
اگرچه با وجود افزایش روزافزون استفاده از محاسبات ابری، بهره برداری کامل از پتانسیل های بی
نظیر آن به دلیل مشکلاتی ذاتی از جمله چالش های کیفی، کمبود منابع اشتراکی، تداخلات عملکردی و کارائی مشکل می باشد. امروزه کیفیت سرویس برای محاسبات ابری، عامل اصلی برای بهبود پشتیبانی از تعداد زیادی کاربر است. لازم به ذکر است، رضایتمندی کاربران حوزه رایانش ابری و ارائه سطح مطلوب کیفیتی در ارائه خدمات، از عوامل اصلی موفقیت این پارادایم درحال پیشرفت و توسعه می باشد. لذا ارائه دهندگان خدمات ابری، با استفاده از روش ها و تکنیک های مختلف سعی در ارائه بهترین کیفیت خدمات با قیمت های متفاوت و متنوع به مشتریان می باشند. از این رو، بکارگیری یک دیدگاه مدیریت کیفیت مناسب، مشتریان بیشتر و درآمدهای بالاتر را برای ارائه دهندگان ابری جذب خواهد کرد. این مقاله بر بررسی مدل های کسب و کار کیفیت محور رایانش ابری، چالش ها و راهبرد های کیفی و همچنین مقایسه مهمترین دیدگاههای بهبود کیفیت خدمت با برجسته سازی مزایا و معایب مرتبط تمرکز کرده است.در پایان پس از تشریح چالش های کیفی در محیط های رایانش ابری، پیشنهاداتی جهت بهبود مدیریت کیفیت سرویس در خدمات ابری معرفی میشود.

کلیدواژه‌ها