فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحلیل کارکرد روش های عمومی مسیریابی در شبکه های توزیعی
تحلیل کارکرد روش های عمومی مسیریابی در شبکه های توزیعی

علی حدادی؛ مهدی پارسا

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1402، ، صفحه 26-33

چکیده
  در قرن بیستم جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات توسط بکارگیری شبکه های توزیعی و رویکردهای نوین مرتبط متحول گشته و در بین سایر پیشرفت ها، شاهد راه اندازی و توسعه انواع شبکه های توزیعی جهانی، تولید و رشد ...  بیشتر