فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

در قرن بیستم جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات توسط بکارگیری شبکه های توزیعی و رویکردهای نوین مرتبط متحول گشته و در بین سایر پیشرفت ها، شاهد راه اندازی و توسعه انواع شبکه های توزیعی جهانی، تولید و رشد بی سایقه صنعت کامپیوتر و پرتاب ماهواره های ارتباطی بوده ایم.
با پیشرفت های فناور محور این دستاوردها درحال همگرایی است و تفاوت های بین رویکردهای جمع آوری، انتقال، ذخیره و پردازش اطلاعات به شدت در حال محو شدن است و اصولا با افزایش قدرت جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات، تقاضای پردازش اطلاعات پیچیده تر در محیط شبکه های توزیعی افزایش می یابد. بمنظور برقراری ارتباط بین نودها در شبکه ها نیازمند ستون فقراتی بنام رویکردهای مسیریابی در شبکه های توزیعی می باشیم. این کارکردها اساسا از تعداد زیادی مسیریاب تشکیل شده است وظیفه انتقال اطلاعات را دارند. بر روی این مسیریاب ها باید الگوریتم هایی اجرا شوند تا بتوانند بهترین مسیر را برای انتقال اطلاعات در این دهکده جهانی انتخاب کنند. در این مقاله قصد داریم دیدگاههای کاربردی درخصوص مسیریابی در شبکه های توزیعی و الگوریتم های عمومی مرتبط را بررسی و تحلیل نمائیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Functionality Analysis of General Routing Methods in Distribution Networks

نویسندگان [English]

  • Ali Haddadi
  • Mahdi Parsa

Department of Computer Engineering, Islamic Azad University, Tehran South Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the 20th century, the collection, processing and distribution of information has been transformed by the use of distribution networks and related new approaches, and among other developments, we have seen the launch and development of various global distribution networks, the production and growth of the computer industry, and the launch of satellites. We have been in communication.
With technological advancements, these achievements are converging and the differences between the approaches to collecting, transmitting, storing and processing information are rapidly disappearing, and basically, with the increase in the power of collecting, processing and distributing information, the demand for more complex information processing in The environment of distributed networks increases. In order to communicate between nodes in networks, we need a backbone called routing approaches in distributed networks. These functions are basically composed of a large number of routers, they have the task of transmitting information. Algorithms should be implemented on these routers so that they can choose the best path for information transfer in this global village. In this article, we are going to review and analyze the practical views of routing in distributed networks and related general algorithms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution Networks
  • Routing Method
  • Algorithm
  • Adaptive Approach
  • non-adaptive method
[1] Anaya-Arenas AM, Renaud J, Ruiz A. Relief distribution networks: a systematic review. Annals of Operations Research. 2014 Dec;223:53-79.
[2] Baran P. On distributed communications networks. IEEE transactions on Communications Systems. 1964 Mar;12(1):1-9.
[3] Youssef M, Ibrahim M, Abdelatif M, Chen L, Vasilakos AV. Routing metrics of cognitive radio networks: A survey. IEEE communications surveys & tutorials. 2013 Sep 16;16(1):92-109.
[4] Abdollahi M, Eshghi F, Kelarestaghi M, Bag-Mohammadi M. Opportunistic routing metrics: A timely one-stop tutorial survey. Journal of Network and Computer Applications. 2020 Dec 1;171:102802.
[5] Shirmarz A, Ghaffari A. Performance issues and solutions in SDN-based data center: a survey. The Journal of Supercomputing. 2020 Oct;76(10):7545-93.
[6] Moudi M, Othman M. A survey on emerging issues in interconnection networks. International Journal of Internet Technology and Secured Transactions. 2021;11(2):131-59.
[7] Rangaswamy K, Reddy GS. Adaptive Routing Algorithms in Distributed Networks. International Journal of Research. 2014 Sep;1(5):21-9.
[8] Wang F, Jiang D, Qi S. An adaptive routing algorithm for integrated information networks. China Communications. 2019 Jul 19;16(7):195-206.
[9] Singh SK, Das T, Jukan A. A survey on internet multipath routing and provisioning. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2015 Jul 23;17(4):2157-75.
[10] Pereira VM. Intradomain routing optimization based on evolutionary computation (Doctoral dissertation, Universidade do Minho (Portugal)).
[11] Bertsekas D, Gallager R. Data networks. Athena Scientific; 2021 Oct 2.
[12] Zanjireh MM, Larijani H. A survey on centralised and distributed clustering routing algorithms for WSNs. In2015 IEEE 81st Vehicular Technology Conference (VTC Spring) 2015 May 11 (pp. 1-6). IEEE.
[13] Zedan IE, El-Henawy IM, Abdallah MI, Mohamed ER. Comparative Study among Routing Algorithms under Different Circumstances. MEJ. Mansoura Engineering Journal. 2021 Mar 18;34(3):1-5.
[14] Németh G. On a new competitive measure for oblivious routing. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2014;5(1).
[15] Nikoo M, Ramezani F, Hadzima-Nyarko M, Nyarko EK, Nikoo M. Flood-routing modeling with neural network optimized by social-based algorithm. Natural hazards. 2016 May;82:1-24.
[16] Bonaventura M, Nicosia V, Latora V. Characteristic times of biased random walks on complex networks. Physical Review E. 2014 Jan 9;89(1):012803.
[17] Reddy CK, Vinzamuri B. A survey of partitional and hierarchical clustering algorithms. InData clustering 2018 Sep 3 (pp. 87-110). Chapman and Hall/CRC.
[18] Karthikeyan N, Periyakaruppan K, Karthik S, Srihari K. Flooding Reduced-Destination Sequenced Distance Vector Routing Protocol. International Information Institute (Tokyo). Information. 2014 Aug 1;17(8):3901.