فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

چکیده

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سراسر جهان در حال ایجاد انقلابی نوین است که اهمیت آن از انقلاب صنعتی کمتر نیست. درواقع ما در آستانۀ انقلابی فناورانه هستیم که نحوۀ زندگی، کار و ارتباطاتمان را به‌کلی تغییر خواهد داد. چنین تحولی با این مقیاس، دامنه و پیچیدگی، شبیه هیچ‌کدام از تجربه‌های پیشین بشر نیست. در راستای همسئوئی با این تحول واکنش دولت ها، سازمان ها و افراد باید یکپارچه و فراگیر باشد و تمام ذی‌نفعان را دربرگیرد، از دولت‌های جهانی و بخش‌های دولتی و خصوصی گرفته تا دانشگاهیان و جامعۀ مدنی. با ظهور فناوری‌های متفاوت بسیاری از کسب‌وکارها از آن‌ها بهره بردند و به ارتقاء و توسعه مدل‌های کسب‌وکار و موارد مرتبط پرداختند. فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها بر شاخص هایی تاثیر می گذارند که همگی از شروط اولیه موفقیت برای سازمان ها به شمار می روند. از حوزه های مهمی که می تواند تاثیرات فراوانی از این فناوری بپذیرد, چوزه های کسب و کار و صنعت می باشند. فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه تبدیل به عامل زیربنایی تحول و نوسازی صنایع، سازمان‌ها و کسب‌وکارها شده است. آنچه انقلاب صنعتی چهارم از آن تحت عنوان تحول دیجیتال یاد می‌کند، به این معناست که سازمان‌ها باید با تحول در شیوه‌های رهبری، تفکر راهبردی و فعالیت‌های عملیاتی خود، از مزایای خلق‌شده توسط فناوری‌های نوین به ‌شکلی هوشمندانه و اثربخش برای افزایش بهره‌وری سازمانی، کمک به تحقق اهداف سازمانی و بهبود تجربه‌ کاری و تعاملی میان کارکنان، مشتریان، تأمین‌کنندگان، شرکا و ذی‌نفعان با سازمان استفاده کنند.  در ایران نیز با ورود تکنولوژی، استقبال زیادی از آن‌ها شد و بسیاری از کسب‌وکارها با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید به موفقیت‌های شگرفی رسیدند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات  فناوری اطلاعات بر تحولات سازمانی کسب و کار و صنعت  می باشد.
 
 
  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information Technology and Revolution in the Organizational Transformations of Business and Industry

نویسنده [English]

  • zahra Bayat

Department of Information Technology, Payam Noor University, Karaj branch

چکیده [English]

In today's technology based era, information and communication technology is creating a new revolution all over the world, the importance of which is no less than the industrial revolution. In fact, we are on the threshold of a technological revolution that will completely change the way we live, work and communicate. Such a transformation with this scale, scope and complexity is unlike any previous human experience. In line with this transformation, the response of governments, organizations and individuals should be integrated and comprehensive and include all stakeholders, from global governments and public and private sectors to academics and civil society. With the emergence of different technologies, many businesses took advantage of them and promoted and developed business models and related matters. Information and communication technology in organizations affect the indicators that are all the basic conditions of success for organizations. One of the important areas that can receive many effects from this technology are business and industry. Today, information and communication technology has become the basic factor of transformation and modernization of industries, organizations and businesses. What the fourth industrial revolution refers to as digital transformation means that organizations should contribute to the benefits created by new technologies in an intelligent and effective way to increase organizational productivity by transforming their leadership methods, strategic thinking and operational activities. Realizing organizational goals and improving the working and interactive experience between employees, customers, suppliers, partners and stakeholders with the organization. In Iran, with the introduction of technology, they were greatly welcomed and many businesses achieved tremendous success by using new technologies. The purpose of this research is to investigate the effects of information technology on the organizational changes of business and industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communications Technology
  • commercial business
  • organizational transformation
  • electronic government
  • Digital economy