فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

در دنیای تکنولوژی محور امروزی طیف وسیعی از خدمات کاربردهای تجاری و اداری از طریق بهره گیری از سیستم های نرم افزاری صورت می پذیرد. به دلیل اهمیت وجود یک فرایند جامع و ساخت یافته در توسعه و ارزیابی یک سیستم نرم افزاری و در این راستا، در این مقاله قصد داریم مجموعه چک لیست مدیریتی به نام بسته چک لیست گردش کار توسعه سیستم نرم افزاری پیشنهاد نمائیم. این چک لیست درواقع یک پکیج حاوی زیرمجموعه ای از چک لیست های جزئی تر پایشی و نظارتی در فرایند توسعه سیستم نرم افزاری می باشد. پکیج چک لیست پیشنهادی ابزاری درجهت ایجاد روال مدیریتی منظم جهت پایش و ارزیابی انجام وظائف و بنیان گذاری روال گردش کار ساخت یافته در توسعه سیستم های نرم افزاری می باشد. پکیج چک لیست گردش کار پیشنهادی علاوه ‌بر تبیین و رصد جزئیات گردش کار سیستم و شفاف سازی نظارت ها بر توسعه سیستم نرم افزاری، به ‌عنوان منبعی برای اعضای تیم های کاری در جهت حل و رفع اختلاف نظرات و همسوسازی اقدامات اجرئی تی های کاری مطرح می شود و همچنین برای پرهیز و جلوگیری از اشتباهات رایج مدیریتی قابل بکارگیری می باشد. لازم به ذکر است براساس پکیج چک لیست پیشنهادی، در بخش مدیریت گردش کار توسعه سیستم نرم افزاری، مدیر سیستم هم با دیدگاه بالا به پایین و هم دیدگاه میانی توسعه سیستم را پایش و نظارت می نماید. بدین معنی که ابتدا با دیدگاه بالا به پایین از هر فاز چرخه حیات نرم افزار گزارش تایید انجام وظائف را دریافت نموده و سپاس با دیدگاه مدیریتی میانی آیتم های چک لیست های کلیدی پیشنهادی را ارزیابی و کنترل می نماید. از دیدگاه ما، داشتن چنین چک لیست گردش کاری یکی از ضروری‌ترین فعالیت‌ها در راستای تسهیل مدیریت و نظارت بر چرخه حیات توسعه سیستم های نرم افزاری است که برای پیاده سازی اصولی پروژه های سازمانی و مدیریت ساخت یافته و جامع آنها آن مورد نیاز می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Workflow Checklist Package for Software System Development

نویسنده [English]

  • Nafiseh Fareghzadeh

Department of Computer Engineering, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

In today's technology-oriented world, a wide range of commercial and administrative services are provided through the use of software systems. Due to the importance of a comprehensive and structured process in the development of a software systems and in this regard, in this paper proposes a useful management checklist cluster, called software system development workflow checklist. The proposed checklist is actually a package containing a subset of more detailed monitoring checklists in the software system development process. The suggested checklist is a tool to create a comprehensive management routine to evaluate the performance of tasks and structured workflow in the development of software systems. In addition to explaining the system workflow and clarifying the monitoring of software system development, the proposed workflow checklist package is proposed as a resource for working team members to evaluate and resolve differences of opinion and align executive tasks and also to avoid and prevent common management mistakes. It should be noted that based on the proposed checklist package, in the software system development workflow management process, project managers could monitor the system development with both a top-down and middle-out approach. This means that first, with a top-down view of each phase of the software life cycle, could receive the progress report and with the middle-out management view, evaluate and control items of the proposed checklist package. From our point of view, having such a workflow checklist package is one of the most essential activities in order to facilitate the management and auditing of the software development life cycle, which is needed for the integrated implementation of organizational projects and their structured and comprehensive management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Check List
  • Workflow
  • Software Life Cycle
  • Project Management
  • Evaluation Metric
  • System Development