بهینه سازی موتورهای جستجو و بهبود رتبه بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

با ورود به عصر نوین تکنولوژی، بازیابی بهینه اطلاعات از اقیانوس عظیم اطلاعات موجود در وب از
اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و امروزه ربط به موضوع مهمی در نظام های ذخیره و بازیابی اطلاعات
بدل شده است. در این میان افزایش روزافزون صفحات وب، مشکل انتخاب صفحات مورد نیاز را برای
کاربران ایجاد نموده است. این درحالی است که در این میان، موتورهای جستجو به کمک کاربران
شتافته و آنها را در به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز و مناسب یاری می دهند. حضور در صفحات
نتایج موتورهای جستجو اولین قدم مهم برای پیشرفت یک تجارت آنلاین می باشد . طبیعی است در
صورت استفاده از راهبرد جستجوی مناسب می توان به نتایج بهتر و مرتبط تری با نیاز اطلاعاتی دست
یافت. بنابراین با توجه به اهمیت راهبرد جستجوی بهینه مورد استفاده از سوی کاربران در جستجوی
اطلاعات از موتورهای جستجو و پایگاه های اطلاعاتی تخصصی در این مقاله به بررسی این موضوع
راهکارهای بهینه سازی مرتبط می پردازیم. پس از بررسی در انتهای مقاله راهکارهائی در جهت بهینه
سازی موتورهای جستجو و بهبود رتبه بندی ارائه می گردد که می تواند برای مدیران و طراحان
موتورهای جستجو و پایگاه های اطلاعاتی و همچنین کاربران این پایگاهها در جهت دستیابی موثر به
نیازمندی های اطلاعاتی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها