توسعه خدمات دولت الکترونیک، چالش ها، چشم اندازها و فرصت ها

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

امروزه پذیرش تکنولوژی‌های جدید به دولت‌ها کمک می‌کند تا هر چه کاراتر خدمات دولتی را بصورت دیجیتالی و الکترونیکی به شهروندان ارائه دهند. دولت الکترونیک مشخصه ای از خدمات دولتی دیجیتال و تکنولوژی محور است که با رشد نقش فناوری اطلاعات و مشخصه‌‌های جدید در جوامع اطلاعاتی و دانش‌مدار به‌وجود آمده و می‌کوشد نقش پویای حاکمیت را در چنین جوامعی نشان دهد. دولت الکترونیک گامی بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط‌ات بین المللی است و به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فناوری اطلاعات، دولتها را قادر ساخته است تا اطلاعات و خدمات را به طور کارآمد در حداقل زمان و با کمترین هزینه با استفاده از فناوری های مدرن، ارائه دهند. همچنین به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت‌های گسترده تر با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر را برای مشارکت در فرایندها و نهادهای مردم سالار اعطا می‌کند. با توجه به اهمیت خدمات دولت الکترونیک به‌عنوان محرکی در ایجاد تحولات اجتماعی و فرهنگی، در این مقاله قصد داریم چشم اندازها، دستاوردها و فرصتهائی که بهره گیری از خدمات دولت الکترونیک ایجاد می نمایند را به همراه چالشها و مسائل پیش روی استقرار دولت الکترونیک در جوامع بررسی نمائیم.   

کلیدواژه‌ها