فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خدابنده، زنجان، ایران

چکیده

امروزه اکثر کاربردهای فناور محور، وابسته به سیستم های نرم افزاری بزرگ و پیچیده می باشند. معماری نرم افزار قادر است چارچوبی نظام مند جهت مدیریت پیچیدگی ها و وابستگی های نرم افزار ارائه نماید. معماری نرم‌افزار حاوی تصمیمات کلیدی راجع به ساختار یک سیستم نرم‌افزاری است که شامل انتخاب اجزای سازنده نرم‌افزار و روابط بین این اجزاء‌ است. همچنین معماری رفتار این اجزاء را براساس تعاملی که برای پیاده سازی یک سیستم نرم افزاری، انجام می‌دهند، تبیین می نماید. امروزه یکی از مسائل مورد توجه توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، پیاده سازی صحیح و اصولی نیازمندی های معماری نرم‌افزار و به تبع آن، ارزیابی دقیق ابعاد معماری نرم افزار است. همچنین از نقشها و وظائف اصلی واحدهای فناوری اطلاعات در سازمان های مختلف، ایجاد اطمینان از لحاظ ساختار فنی و معماری نرم‌افزار می‌باشد. لازمه پیاده سازی اصولی معماری نرم افزار درک شفاف از اهداف و نیازمندی های معماری می باشد. لذا در این راستا ضروری است، نیازمندی ها و الزامات معماری بصورت اصولی امکان سنجی و ارزیابی شوند. با توجه به اهمیت این مساله، در این مقاله به امکان سنجی و ارزیابی نیازمندی ها و الزامات معماری نرم افزار می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility Checking and Assessment for Software Architecture Requirements

نویسنده [English]

  • Nafiseh Fareghzadeh

Department of Computer Science, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Today, most technology-oriented applications are dependent on large and complex software systems. Software architecture provides a systematic framework for managing software complexities and dependencies. Software architecture contains key decisions about the structure of a target software system, which includes the selection of software components, modules and the relationships between these components. Moreover, the software architecture specifies the behavior of these components as the interaction they perform together to build a monolithic software system. Nowadays, one of the issues of concern to software developers is the correct and principled implementation of software architecture and accordingly, the accurate evaluation of architectural dimensions. Also, one of the main roles and functions of information technology units in different organizations is to provide assurance in terms of technical structure and software architecture. The requirement for the basic implementation of software architecture is a clear understanding of the goals and requirements of the architecture. Therefore, in order to make sure, architectural requirements should be fundamentally assessed and evaluated. Due to the importance of this issue, in this article we discuss the feasibility checking and assessment of software architecture requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software Architecture
  • Feasibility
  • Assessment
  • architectural requirements
  • service quality