مروری بر تاریخچه، چرائی و معماری مرجع محاسبات ابری

نویسندگان

دانشکده علوم کامپیوتری، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سیستم های محاسبات ابری که قابلیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات را به‌عنوان سرویس های اینترنتی به مشتریان متعدد ارائه می‌کند، باعث میشوند که مدل پرداخت براساس میزان استفاده ازخدمات محاسباتی ارائه شده به کاربران درسطح جهان ازطریق شبکه های توزیعی صورت پذیرد. در محاسبات ابری مجموعه ای از کامپیوترهای مجازی که به یکدیگر متصل هستند، بعنوان یک یا چند منبع محاسباتی یکپارچه بر اساس توافقات سطح سرویس درنظر گرفته می شوند و این توافقات در طول مذاکرات سرویس دهندگان و مصرف کنندگان برقرار می گردند. محاسبات ابری سعی دارد نسل پویای جدیدی از مراکز داده ای را با ارائه کردن سرویسها و خدمات در ماشینهای مجازی شبکه شده پویا، به گونه ای ممکن سازد که کاربران بتوانند از هر جایی از دنیا به برنامه های کاربردی دسترسی داشته باشند. محاسبات ابری به دلیل کارایی، دسترس پذیری، هزینه کم و سایر مزایا  انقلابی در صنعت فناوری اطلاعات است.  امروزه بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات مبتنی بر وب فناور محور به سمت پذیرش این فناوری و بکارگیری رویکردهای محاسبات ابری حرکت می‌کنند که منجر به افزایش قابل توجهی در استفاده از خدمات ابری مختلف می‌شود. اگرچه تاکنون پیشرفت‌های زیادی در حوزه محاسبات ابری رخ داده است، بسیاری از چرائی ها و چالش‌های این حوزه هنوز به خوبی  درک نشده‌اند. این مقاله به بررسی محاسبات ابری از نظر تکامل تاریخی، مفاهیم بنیادین، ​​فناوری، معماری مرجع و چالش‌های مختلف می‌پردازد. 

کلیدواژه‌ها