فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

از ابتدای زندگی بشر امنیت یکی از دغدغه های اصلی انسان ها بوده است، امروزه با گسترش اینترنت و فضاهای شبکه ای در کشورمان لزوم امنیت برای فعالیت در این فضاهای مجازی بیش از پیش احساس می شود. طبیعی است که هر نوع اطلاعاتی که این حد و مرزها را بشکند، می تواند سلامت و امنیت جامعه را به خطر اندازد. برخلاف وجود جنبه های مثبت شبکه های جهانی، سوء استفاده از این شبکه های رایانه ای توسط افراد هنجارشکن، امنیت ملی را در کشورهای مختلف با خطر روبرو ساخته است. از این رو به کارگیری روش ها و راه کارهای مختلف برای پیشگیری از نفوذ دادههای مخرب و مضر و گزینش اطلاعات سالم در این شبکه ها رو به افزایش است. خوشبختانه با وجود هیاهوی بسیاری که شبکه جهانی اینترنت و فضاهای سایبر را غیرقابل کنترل معرفی می کند، فناوری لازم برای کنترل این شبکه و انتخاب اطلاعات سالم رو به گسترش و تکامل است. در این مقاله ابتدا با عناوینی چون امنیت در فضای سایبر و جرائم رایانه ای و انواع آن آشنا می شویم، سپس به انواع فناوری های اطلاعات به طور کلی پرداخته و نمونه هایی از آن را ارائه نموده، در نهایت به آسیب شناسی فضای امنیت و اطلاعات در کشور می پردازیم و چالش ها و راهکارهای مقابله با این چالشها را مرور می نماییم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the security challenges in cyberspace

نویسنده [English]

  • Nima Mojtabazadeh

Department of Electrical and Computer Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

From the beginning of human life, security has been one of the main concerns of human beings. Today, with the expansion of the Internet and networked spaces in our country, the need for security to operate in these virtual spaces is felt more than ever. Fear of destroying moral and social foundations, and lack of psychological and cultural security due to the influx of contaminated and destructive information through the Internet and cyberspace is a logical response, because each society has its own information frameworks. It is natural that any kind of information that breaks these boundaries can endanger the health and security of society. Despite the positive aspects of global networks, the misuse of these computer networks by norm-breakers has endangered national security in various countries. Therefore, the use of various methods and solutions to prevent the penetration of malicious data and the selection of healthy information in these networks is increasing. Fortunately, despite the much hype that makes the World Wide Web and cyberspace uncontrollable, the technology needed to control the network and select healthy information is evolving. In this article, we first get acquainted with topics such as cyber security and cybercrime and its types, then deal with various types of information technologies in general and provide examples of it, and finally with the pathology of security space and information We will address the country and review the challenges and solutions to meet these challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security management
  • Computer crimes
  • Information security technologies
  • Encryption