فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

چکیده

هوش مصنوعی شاخهای از علم تولید و مطالعه ماشینهایی است که با هدف تحریک فرآیندهای هوش انسانی
پیش میروند. هدف اصلی هوش مصنوعی بهینهسازی فرآیندهای معمول، بهبود سرعت و کارایی آنها است. در
نتیجه، تعداد کارکردها و خدماتی که از هوش مصنوعی استفاده میکنند همچنان در سراسر جهان رو به افزایش
است. امروزه، هوش مصنوعی حوزه تحصیلات و آموزش را درنوردیده و به سرعت روش های سنتی را با روش
های مدرن جایگزین می کند . در این مقاله به کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه آموزش و انتقال دانش
الکترونیک می پردازیم. با توجه به توسعه روزافزون آموزش مجازی در دنیای امروز، هوش مصنوعی می تواند در
حوزه آموزش و انتقال دانش الکترونیک نقش موثری داشته باشد. هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند،
میتواند در بهبود کیفیت آموزش، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت آموزش به کار گرفته شود. این تکنولوژی
به دانشجویان و مدرسان امکان می دهد تا از طریق سامانههای هوشمند و مبتنی بر داده، بهترین راهکارها را
برای بهبود کیفیت آموزش و یادگیری ارائه دهند. با استفاده از هوش مصنوعی، آموزش مجازی می تواند به یک
روش موثر و مقرون به صرفه تبدیل شود . در نتیجه گیری کلی می توان گفت که این تکنولوژی در تمامی مراحل
آموزش، از جمله برنامه ریزی و طراحی دروس، ارائه محتوا، تمرین ها و ارزیابی بسیار کاربردی است و به زودی
به جزء لاینفک آموزش تبدیل می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Functions of Artificial Intelligence in the Field of Education and Electronic Knowledge Transfer

نویسنده [English]

  • Zahra Bayat

Department of Information Technology, Payam Noor University, Karaj branch

چکیده [English]

Artificial intelligence is a branch of the science of producing and studying machines that aim to stimulate human intelligence processes. The main goal of artificial intelligence is to optimize routine processes, improve their speed and efficiency. As a result, the number of functions and services that use artificial intelligence continues to increase worldwide. Today, artificial intelligence has entered the field of education and training and is rapidly replacing traditional methods with modern methods. In this article, we discuss the functions of artificial intelligence in the field of education and electronic knowledge transfer. Considering the increasing development of virtual education in today's world, artificial intelligence can play an effective role in the field of education and electronic knowledge transfer. Artificial intelligence as a powerful tool can be used to improve the quality of education, reduce costs and increase the speed of education. This technology allows students and teachers to provide the best solutions to improve the quality of teaching and learning through intelligent and data-based systems. With the use of artificial intelligence, virtual education can become an effective and affordable method. In general conclusion, it can be said that this technology is very useful in all stages of education, including lesson planning and design, content presentation, exercises and evaluation, and it will soon become an integral part of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial intelligence
  • e-learning
  • Information Technology
  • semantic web
  • internet of things