فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بلاکچین انقلابی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که توانست تحولات برجستهای در تکنولوژی و
زندگی روزمره کاربران ایجاد کند و پروسه پرداخت اینترنتی را تحت تاثیر مزایا و کاربردهای خود قرار دهد.
سرمایهگذاری بر روی ارزهای دیجیتال به علت جدا بودن کاربرد آنها از دنیای واقعیت همیشه با خطر و ریسک
فراوانی همراه بوده است. اخیرا این ریسک را قراردادهای هوشمند تا حد زیادی پوشش دادند. اما واقعیت این
است که یک قرارداد هوشمند بدون بهره گیری از سیستم های مدیریت اطلاعات قوی مانند اوراکل غالبا بی
ارزش باشد. برای پذیرش جهانی بلاکچین ها، مکانیزم قابل اتکایی که ارتباط میان قراردادهای هوشمند و دنیای
خارج را تسهیل میکنند، حیاتی است. بدون اوراکلهای بر بستر بلاکچین، قراردادهای هوشمند مجبورند که
تنها به اطلاعات درون شبکه اتکا کنند که به طور قابل توجهی قابلیتهای آنها را محدود میکند. اوراکلهای
غیرمتمرکز، پتانسیل ایجاد مکانیزمهای امنیتی که بسیاری از ریسکهای سیستمی را از اکوسیستم بلاک چین
حذف کنند را دارند. اوراکل های بلاکچینی، از مهمترین عناصر تشکیل دهنده بلوکها هستند که با عملکردی
ایمن، قابل اطمینان و بدون نیاز به اعتماد متقابل، برای ارتقاء اکوسیستم بلاکچین فعالیت میکنند. در این مقاله
بکارگیری معماری اوراکل در مدیریت ساختارهای داده در حوزه بلاکچین را بررسی نمودیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Oracle Architecture in the Blockchain Data Structure Management

نویسنده [English]

  • Ali Sobhani

Department of Electrical and Computer Engineering, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Blockchain is a revolution in the field of information and communication technology, which was able to create outstanding developments in technology and the daily life of users and affect the internet payment process, by its benefits and applications. Investing in digital currencies has always been associated with a lot of risk due to the fact that their use is separate from the real world. Recently, this risk was largely covered by smart contracts. But the reality is that a smart contract without the use of strong information management systems like Oracle is often worthless. For the global adoption of blockchains, a reliable mechanism that facilitates communication between smart contracts and the outside world is critical. Without blockchain-based oracles, smart contracts are forced to rely solely on in-network information, which significantly limits their capabilities. Decentralized oracles have the potential to create security mechanisms that remove many systemic risks from the blockchain ecosystem. Blockchain oracles are one of the most important elements that make up the blocks, which operate with a safe, reliable function and without the need for mutual trust, to improve the blockchain ecosystem. In this article, we examined the application of Oracle architecture in the management of data structures in the field of blockchain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oracle
  • Blockchain
  • Distributed Database
  • Architecture
  • Smart Contract