فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده

گروه مهندسی برق و کامپیوتر، موسسه آموزش عالی رجاء، قزوین، ایران

چکیده

رایانش ابری یک مدل پردازشی است که به دلایل قابلیت انعطاف پذیری، گسترش سریع و
هزینه پایین، مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته و استفاده اشتراکی سرویس ها را بدون نیاز به
حق مالکیت و مدیریت منابع در محیط شبکه فراهم مینماید. از طرف دیگر محاسبات ابری
استخری از منابع کامپیوتری مجازی می باشد. مجازی سازی منابع در محاسبات ابری اجازه
می دهد تا وظایف سنگین با سرعت بیشتر و با وابستگی کمتری به منابع فیزیکی انجام شود.
با اینکه محاسبات ابری بین کاربران محبوبیت زیادی یافت ولی مشکلات امنیتی به عنوان یک
مانع بزرگ در مقابل استفاده کاربران از سیستم های محاسبات ابری قلمداد می شود. امنیت
داده و امنیت مجازی سازی دو مسئله امنیتی مهم در محاسبات ابری می باشد. که ما در این
مقاله به بررسی ابعاد امنیت مجازی سازی در محیط های رایانش ابری می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Toward Safe Virtualization Solutions in Cloud Computing Environments

نویسنده [English]

  • Laleh Akbari

Department of Electrical Engineering, Raja University Of Qazvin, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Cloud computing is a processing model that has attracted the attention of researchers due to its flexibility, rapid expansion and low cost, and it provides the shared use of services without the need for ownership and management of resources in the network environment. On the other hand, cloud computing is a pool of virtual computer resources. Resource virtualization in cloud computing allows heavy tasks to be performed faster and with less dependence on physical resources. Although cloud computing has become very popular among users, security problems are considered as a big obstacle for users to use cloud computing systems. Data security and virtualization security are two important security issues in cloud computing. In this article, we examine the dimensions of virtualization security in cloud computing environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud Computing
  • Virtualization
  • Security
  • Infrastructure
  • Protocol