فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

چکیده

بلاک چین یک سیستم کل نگر متشکل از بلوک های داده همتا به همتا متصل و توزیع شده است که نیاز به
یک نهاد مدیریتی متمرکز در مدیریت تراکنش های تکنولوژیک را از بین میبرد. پیکربندی منبع باز و
غیرقابل نفوذ بلاکچین راه را برای سطح بی نظیری از شفافیت هموار میکند. هر داده میان میلیونها رایانه در
سراسر جهان توزیع شده و صحت آن تأیید میشود. این فناوری نسبتاً جدید صنایع مختلف را متحول میکند و
یک فرآیند خودکار برای مدیریت فرایندها و تعاملات فراهم میکند. استفاده از بلاک چین یک راهحل ارزان و
سریع است و بسیار جذاب است که در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی را تجربه کرده است. در عصر امروز
بهرهگیری از فناوری بلاک چین نقش بسیار مهمی در توسعه کسبوکارها دارد. این فناوری قدرتمند موجب
بهبود کیفیت کسب وکار و همچنین موجب بالارفتن درآمد و سود آنها میشود. حفظ امنیت تجارت، اصالت،
سرعت و افزایش کیفیت از جمله مزایایی است که با کمک بلاک چین در کسب وکارها به وجود می آید . بنا به
اهمیت موضوع در این مقاله قصد داریم همگرائی بلاکچین با خدمات فناور محور و کارکردهای مرتبط را مورد
بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Convergence of Blockchain with Technology-Oriented Services and Functions

نویسنده [English]

  • Reza Tarempoor

Department of Computer Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Blockchain is a holistic system consisting of peer-to-peer connected and distributed blocks of data that eliminates the need for a centralized management entity to manage technological transactions. Blockchain's open-source, impermeable configuration paves the way for an unparalleled level of transparency. Each piece of data is distributed among millions of computers around the world and its authenticity is verified. This relatively new technology is revolutionizing various industries and providing an automated process for managing processes and interactions. The use of blockchain is a cheap and fast solution and it is very attractive that it has experienced a lot of development in recent years. In today's era, the use of blockchain technology plays a very important role in the development of businesses. This powerful technology improves the quality of business and also increases their income and profit. Maintaining business security, authenticity, speed and increasing quality are among the benefits that arise with the help of blockchain in businesses. According to the importance of the issue, in this article we intend to examine the convergence of blockchain with technology-oriented services and related functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Block Chain
  • Cryptocurrency
  • Electronic Government
  • Bitcoin
  • Data Block