کارکردهای ابعاد امنیتی اینترنت اشیاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

اینترنت اشیا سیستمی از دستگاه‌های محاسباتی مرتبط، ماشین‌های مکانیکی و دیجیتال، اشیاء یا افرادی است که با شناسه‌های منحصربه‌فرد و توانایی انتقال داده‌ها از طریق شبکه بدون نیاز به ارتباط انسان به انسان ارائه می‌شوند. امنیت اینترنت اشیا زیرمجموعه‌ای از حوزه امنیت سایبری است که بر حفاظت، نظارت و رفع تهدیدات مربوط به اینترنت اشیا یا شبکه دستگاه‌‌های متصل که داده‌‌ها را از طریق اینترنت جمع‌آوری، ذخیره و به اشتراک می‌گذارد، تمرکز می‌‌کند. اساسا چالش‌های اینترنت اشیا درزمینه امنیت می‌تواند بسیار بحث‌‌برانگیز باشد زیرا بسیاری از دستگاه‌های اینترنت اشیا با امنیت قوی ساخته نشده‌اند. از این رو خطرات و تهدیدات امنیتی در اینترنت اشیا بسیار حیاتی می باشند، زیرا حساسیت داده‌هایی که دستگاه‌های اینترنت اشیاء جمع‌آوری و می‌کنند و همچنین سیستم‌هایی که آن‌ها مدیریت می‌کنند، به‌مراتب بیشتر از استراتژی‌های مرتبط با امنیت شبکه شخصی و سنتی است. در این مقاله به کارکردهای ابعاد امنیتی اینترنت اشیا می پردازیم.

کلیدواژه‌ها