فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه با گسترش روزافزون بکارگیری سیستم های اطلاعاتی و حرکت سازمان ها به سمت سامانه های اطلاعاتی دانش محور، مدیریت موثر داده و اطلاعات از دغدغه های مهم سازمانها و حوزه های عملیاتی بنیادین فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در حوزه های کاربردی مختلف مدیریت پایگاه داده های توزیعی می تواند با تکنیک ها و رویکردهای متفاوت صورت پذیرد. منطق فازی به عنوان تکنیکی موثر قادر است یک زیرساخت و رویکرد کارا در جهت مدیریت قاعده مند سیستم های بانک اطلاعاتی ایجاد نماید. یکی از این زمینه ها مربوط به کاربرد نظریه سیستم های فازی در پایگاه های داده، بازیابی اطلاعات و سیستم های خبره و پایگاه دانش است. مهمترین مسئله ای که در پایگاه های داده فازی مطرح می شود، نحوه مواجهه با پدیده عدم قطعیت است. در این مقاله چارچوب مدیریت موثر پایگاه داده فازی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Management Framework for Fuzzy Databases

نویسنده [English]

  • M.R. Mohammadi

Department of Computer Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, with the increasing use of information systems and the movement of organizations towards knowledge-based information systems, the effective management of data and information is one of the important concerns and fundamental operational areas of information and communication technology. In different fields of application, database management can be done with different techniques and approaches. Fuzzy logic as an effective technique is able to create an effective infrastructure and approach for the systematic management of distributed database systems. One of these fields is related to the application of fuzzy systems theory in databases, information retrieval,  expert systems and knowledge base. The most important issue that arises in fuzzy databases is how to deal with the phenomenon of uncertainty. In fuzzy logic applications, non-numeric values are often used to facilitate the expression of rules and facts of databases. In this article, the effective management framework of the fuzzy database is examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Database
  • Fuzzy Logic
  • Management System
  • Framework
  • Distributed Data