مدیریت موثر فناوری اطلاعات سازمانی با رویکرد محاسبات ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

با پیشرفت روزافزون جامعه اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات موثری در کارکرد خدمات در فضاهای مختلف سازمانی مانند، آموزش و کسب و کار در حال رخ دادن است. رایانش ابری از جمله مدلهای کارامد توزیع و ارائه خدمات فناور محور می­باشد که میتوان آن را به معنی توسعه و بکارگیری خدمات رایانه ای اشتراکی و استیجاری بر مبنای اینترنت یا همان ابر توزیعی نامید. در واقع در این مدل خدمات فناوری اطلاعات به صورت یک سرویس اینترنتی اشتراکی و مقرون بصرفه به کاربران عرضه میگردند.  در حقیقت، رایانش ابری شاهراهی را فراهم کرده است که بر بستر آن، تکنولوژی های فناورمحور مانند مدیریت داده‌های عظیم، اینترنت اشیاء و تحلیل‌های پیشرفته‌ کسب‌و‌کار شکل می‌گیرند و رشد می‌کنند. در‌ نهایت، مجموع این فناوری‌ها منجر به تحول دیجیتال و مدیریت موثر منابع و خدمات در سازمان‌ها می‌شوند. در این مقاله درخصوص ابعاد مدیریت موثر فناوری اطلاعات سازمانی با رویکرد محاسبات رایانش ابری بررسی و بحث می نمائیم.

کلیدواژه‌ها