فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

رایانش ابری مدل رایانش جدیدی است که از رایانش شبکه ای، رایانش توزیعی؛ رایانش موازی، فناوری مجازی سازی، رایانش کاربرد پذیر و کمکی و دیگر فناوریهای کامپیوتری منشا گرفته است. مسئله امنیتی رایانش ابری بسیار حائز اهمیت است و این مسئله می تواند مانع از توسعه سریع رایانش ابری شود . اگرمشکل امنیتی برای رایانش ابری رخ دهد، دیگر نمی توان در وسعت بالا از آن استفاده کرد و کاربرد سریع و وسیع آن توسط مردم کاهش می یابد.
دو مسئله امنیت حریم خصوصی داده ها و هم چنین در دسترس بودن سرویس جزء مسائلی هستند که در مورد مسئله امنیتی رایانش ابری مطرح می شوند و از جمله مسائل کلیدی امنیتی آن به شمار می روند. به کارگیری روشی امنیتی به تنهایی قادر نیست مسئله امنیتی رایانش ابری را حل کند؛ بلکه باید فناوری های گسترده و زیادی و هم چنین فناوری ها و استراتژی های جدیدی را باید همراه با هم به کار گرفت تا بتوان از کل سیستم رایانش ابری محافظت کرد. این مقاله برخی از سیستم های رایانش ابری بنیادین را معرفی می کند و مسئله امکان سنجی امنیتی رایانش ابری و ریسکهای موجود و استراتژی مربوط به آن را بعنوان چالشها، فرصت ها و چشم اندازهای این حوزه با توجه به ایده ها و مشخصه های رایانش ابری مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Security Feasibility in Cloud Services, Challenges, Opportunities and Prospects

نویسنده [English]

  • Marziyeh Ahmadimoghadam

Computer Engineering Group, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Cloud computing is a new computing model that includes network computing, distributed computing; Parallel computing, virtualization technology, applied and auxiliary computing and other computer technologies originated. The security issue of cloud computing is very important and this issue can prevent the rapid development of cloud computing. If a security problem occurs for cloud computing, it can no longer be used on a large scale, and its rapid and widespread use by people will decrease. The two security issues of data privacy and service availability are among the issues that are raised about the security issue of cloud computing and are among its key security issues. Applying a security method alone cannot solve the security problem of cloud computing; Rather, a wide range of technologies, as well as new technologies and strategies, must be used together to protect the entire cloud computing system. This article introduces some fundamental cloud computing systems and the problem of security feasibility of cloud computing and existing risks and its related strategy as challenges, opportunities and perspectives of this field, according to the ideas and characteristics of cloud computing.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud Computing
  • Security
  • Service Agreement
  • Authentication
  • Authorization