امکان سنجی امنیت در خدمات ابری، چالش ها، فرصت ها و چشم اندازها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

رایانش ابری مدل رایانش جدیدی است که از رایانش شبکه ای، رایانش توزیعی؛ رایانش موازی، فناوری مجازی سازی، رایانش کاربرد پذیر و کمکی و دیگر فناوریهای کامپیوتری منشا گرفته است. مسئله امنیتی رایانش ابری بسیار حائز اهمیت است و این مسئله می تواند مانع از توسعه سریع رایانش ابری شود . اگرمشکل امنیتی برای رایانش ابری رخ دهد، دیگر نمی توان در وسعت بالا از آن استفاده کرد و کاربرد سریع و وسیع آن توسط مردم کاهش می یابد.
دو مسئله امنیت حریم خصوصی داده ها و هم چنین در دسترس بودن سرویس جزء مسائلی هستند که در مورد مسئله امنیتی رایانش ابری مطرح می شوند و از جمله مسائل کلیدی امنیتی آن به شمار می روند. به کارگیری روشی امنیتی به تنهایی قادر نیست مسئله امنیتی رایانش ابری را حل کند؛ بلکه باید فناوری های گسترده و زیادی و هم چنین فناوری ها و استراتژی های جدیدی را باید همراه با هم به کار گرفت تا بتوان از کل سیستم رایانش ابری محافظت کرد. این مقاله برخی از سیستم های رایانش ابری بنیادین را معرفی می کند و مسئله امکان سنجی امنیتی رایانش ابری و ریسکهای موجود و استراتژی مربوط به آن را بعنوان چالشها، فرصت ها و چشم اندازهای این حوزه با توجه به ایده ها و مشخصه های رایانش ابری مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهد.

کلیدواژه‌ها