نقش و کارکرد شاخص ها و روش های آماری در پژوهش های فناور محور دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

آمار علم وسیعی است که راهکارهای جمع‌آوری، خلاصه‌سازی و نتیجه‌گیری از داده ها را مطالعه می‌کند. این علم برای طیف وسیعی از علوم دانشگاهی از فیزیک و علوم اجتماعی گرفته تا انسان‌شناسی و همچنین تجارت، حکومت داری و صنعت کاربرد دارد.  دشواری فهم آمار یکی از مهمترین موانعی است که محققان را از به کار گیری نتایج پژوهش در کارشان باز می دارد، که این چالش فرصت انجام اعمال مبتنی بر  شواهد پژوهش را محدود می کند. هر قدر که تاکید بر اعمال مبتنی بر شواهد افزایش می یابد، فشار بیشتری به محققان برای تشریح پژوهش دیگران و مشارکت خودشان در پژوهش وارد می شود. این مقاله بررسی و تاکید می  نماید که به چه دلیل محققان فناوری و پژوهشگران آکادمیک هم برای استفاده از کارهای پژوهشی دیگران و هم برای انجام کارهای پژوهشی خود باید مفاهیم آماری ساده را درک کنند. در این مقاله انواع شاخص ها و روش های آماری مورد استفاده در تحقیقات آماری کاربردی بررسی و توصیف شده اند. این مقاله منابع مرتبط را بررسی کرده و فهرستی از نکات مهمی را که باید قبل از بکارگیری روش های آماری مناسب در یک مجموعه داده و فراهم کردن مقدمات اجرائی یک پژوهش بررسی و تایید شوند را فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها