فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

 پیشرفت های اخیر در زمینـه سـرعت و سهولت استفاده از اینترنت و سرعت و قدرت سکوهای نرم افزاری و کامپیوترهای شخصی باعث شده است که محیطهای مبتنی بر تشریک مساعی و سایر سیستمهای آموزشی توزیـع شـده بـه سـرعت رشـد نمایند. در دنیای کنونی اینترنت یک منبع آموزش قوی در رسانه ها آموزشی و  به شکل کلی قادر به ارزیابی، مطابقت و اصلاح است که با استفاده از کامپیوتر برای تمام اشخاص در هر نقطه از جهان در هر زمان است. محبوبیت استفاده از اینترنت به عنوان یک منبع اطلاعاتی و آموزشی در حال افزایش است. با افزایش سرعت و امنیت و پیشرفت فن آوری و تکنولوژی نیاز به اینترنت در زندگی روزمره افزایش می یابد. در این رابطه تلاشهای گوناگونی در جهان و در ایران برای طراحی، پیاده سازی و توسعه سیسـتم هـای آمـوزش الکترونیک صورت گرفته است و سیستم مدیریت محتوای آموزش محور اصلی یک واحد آموزش الکترونیک میباشد که مابقی بخش ها از طریق این بخش به ارائه خدمات می پردازند. در این مقاله سعی شده است مشخصات یک سیستم مدیریت محتوای آموزش مناسب و استانداردهای بین المللی را بررسی نموده و چارچوب مناسبی برای یک سیستم آموزش الکترونیک استاندارد و جامع ارائه نماییم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comprehensive Educational Content Management System in E-Learning

نویسندگان [English]

  • مرادپور Moradpoor
  • Saeed Shiri

Department of Computer Science, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Recent advances in the speed and ease of use of the Internet and the speed and power of software platforms and personal computers lead to the rapid growth of collaborative environments and other distributed education systems. Nowadays, the Internet is a powerful educational resource in educational media and is generally able to evaluate, match and modify the use of computers for all users, anywhere in the world at any time. The popularity of using the Internet as an information and educational resource is growing. With increasing speed and security and advances in technology, the need for the Internet in everyday life increases. In this regard, various efforts have been made in the world and in Iran to design, implement and develop e-learning systems and the content management system of education is the main focus of an e-learning unit through which other departments provide services. This work tries to review the specifications of a proper education content management system and international standards and provide a suitable framework for a standard and comprehensive e-learning system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Management System
  • Learning Content
  • Training Management
  • e-learning
  • virtual Learning