فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، تهران، ایران

2 گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: رمز ارزها از جمله بیت کوئین از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می باشند که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل چالشهائی همچون توسعه جرائمی مانند پولشوئی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته اند. از منظر فقه فردی، رمز ارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها ربوی و غرری نیست و بنابراین، در صورتی که مبنای معاملاتی رمز ارزها از منظر شرعی صحیح باشد، مبادله آن مباح است، امّا در صورتی که مبنای معاملاتی رمز ارزها مشروعیت نداشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است.
روش‌ها‌: در این پژوهش که از نوع توصیفی-تحلیلی است؛ ما اکثر اسناد فقهی دولتی در مورد تجارت ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار داده ایم.
یافته‌ها: نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که به استناد ادله ای مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگی مانع از اجرای سیاستهای نادرست پولی و افزایش بی رویه حجم معضل زای پول در نظام اقتصاد اسلامی می شوند.
نتیجه‌گیری: صلاح بر این دیده شده و می شود که تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رمز ارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رمز ارزها جلوگیری شود. در عین حال نیاز به تسریع درقاعده گذاری حاکمیت در حوزه رمزارزها در همه ابعاد بویژه درعرصه فقهی آن داریم چون یکی از شیوه های دور زدن تحریمهای ظالمانه بین المللی علیه کشورمان همین روش است که باعث جلوگیری از انزوا می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Legitimacy of Cryptocurrencies from a Jurisprudential Perspective as a New Method of Contract Payment in Digital Relations

نویسندگان [English]

 • Mehdi Babaeii 1
 • Mohammad Hadi Zahedi 2
 • Elham Farahani 3

1 گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، تهران، ایران

2 گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده [English]

Background and Objectives: The cryptocurrencies, including bitcoins, are the fruits of the development of information technology in the international and even domestic financial system in the last decade. Have brought with them. In the present study, From the point of view of individual jurisprudence, the cryptocurrencies are a kind of property, their transactions are not usury and arrogance, and therefore, if the transaction basis of the cryptocurrencies is correct from the religious point of view, its exchange is permissible, but if the transaction basis of the cryptocurrencies is not legitimate, Their transaction is void and forbidden.
Methods: In this study which is descriptive-analytical; we reviewed most of the governmental jurisprudence documents about cryptocurrency trading.
Findings: The result of the present study is that based on arguments such as the no-harm rule, the rule of respect and the rule of maintaining order, and the rule of action and the rule of justice, which all prevent the implementation of incorrect monetary policies and increase the problematic amount of money in the Islamic economic system.
Conclusion: It is advisable to prevent transactions in the field of currency cryptocurrency until the legal order is established by the government to control the cryptocurrency in the country's economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cryptocurrency
 • Government Jurisprudence
 • Individual Jurisprudence
 • System Maintenance
 • Currency Code
 • Virtual Currency
 • Digital Currency
 • Bitcoins