فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

امروزه موج رو به افزایش استفاده از نرم افزار در سازمانها، شرکتها و صنایع کوچک و
بزرگ توسعه دهندگان نرم افزار را دچار سردرگمی در چگونگی توسعه نرم افزار با روشهای
توسعه قدیمی نموده است. با گسترش روز افزون استفاده از مدل های فرایند مبتنی بر معماری
در توسعه نرم افزار، بهبود طراحی معماری نرم افزار اهمیت ویژه ای یافته است. معماری نرم افزار از کلیدی ترین بخشهای تولید نرم افزار مخصوصاً نوع تجاری آن است که البته در سالهای اخیر با ایجاد مدلهای کلاسیک تولید نرم افزار به نرم افزارهای عظیم تر توسعه یافته است . معماری نرم افزار یک سیستم ساختاری یا ساختارهایی از یک سیستم عملیاتی است که عناصر
نرم افزاری، خصوصیات قابل مشاهده از بیرون آن عناصر، و ارتباطات بین آنها را شامل میشود.
یک طراحی معماری کارامد، طراحی است که نیازهای کیفی مورد انتظار مشتری را برآورده
نماید. دستیابی به قابلیت تغییر در مشخصه های عملیاتی از مهم ترین ویژگی های کیفی در
طراحی معماری سیستم های نرم افزاری مدرن می باشد. در این مقاله ابتدا روش های گوناگون
طراحی معماری نرم افزار مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس ویژگی کیفی قابلیت تغییر
به طور دقیق معرفی خواهد شد. در نهایت درخصوص طراحی معماری نرم افزار با تکیه بر
دستیابی به قابلیت تغییر بحث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Achieve the Alterability in Design of Software System Architecture

نویسنده [English]

  • Alireza Mohammadi

School of Computer Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, the increasing use of software systems in organizations, companies and small and large industries has left software developers confused about how to develop software with old development methods. With the increasing use of architecture-based process models, software architecture design has become particularly important challenge. Software architecture is one of the key parts of software production, especially its commercial type, which, of course, has been developed in recent years by creating classic models of software production to larger software. Software architecture is a structural system or structures of an operating system that includes software elements, properties visible from outside those elements, and the relationships between them. A good architectural design is a design that meets the quality needs expected by the customer. Achieving the alterability ability is one of the most important quality features in the design of modern software systems. In this article, first the various methods of software architecture design will be examined and then the qualitative feature of alterability and changeability will be introduced in detail. Finally, software architecture design based on achieving the alterability will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software Systems
  • Alterability
  • Software Architecture
  • Modifications
  • Extensibility