چالش های امنیتی اینترنت اشیاء و راهکارها

نویسندگان

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

اینترنت اشیا از سریع‌ترین فناوری‌هایی است که در دهه اخیر در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و درواقع یک شبکه توزیع شده بزرگ است که در آن میلیاردها دستگاه به هم متصل هستند. ابزارهای هوشمند به صورت بی سیم یا سیمی برای ارتباط، پردازش، محاسبات و نظارت بر سناریوهای زمان واقعی مختلف متصل می شوند. اینترنت اشیا نوید جهانی را می دهد که در آن ارتباطات هوشمند از اکثر دستگاه ها از طریق اینترنت در هر مکان و در هر زمان با کمترین کمک ممکن انسانی امکان پذیر است. با این حال، امنیت و حریم خصوصی نگرانی های اصلی اینترنت اشیا هستند که می توانند بر توسعه پایدار آن تأثیر بگذارند. به روز رسانی نامناسب دستگاهها، عدم وجود پروتکل های امنیتی کارآمد و قوی، ناآگاهی کاربران و نظارت فعال دستگاه ها از جمله چالش های امنیتی مهمی است که اینترنت اشیا با آن مواجه است. در این مقاله از ابعاد مختلف به مساله امنیت در اینترنت اشیاء پرداخته و چالش ها و راهکارهای پیش رو را بررسی نموده ایم.  

کلیدواژه‌ها