فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مهندسی کیفیت نرم افزار  فرآیند اجرای بررسی های کیفیت در کل چرخه توسعه محصول نرم افزاری است. این فعالیت نقش کلیدی در حصول اطمینان از تولید نرم افزار با کیفیت بالا توسط تیم های چابک با سرعت بالا ایفا می کند. هنگامی که مهندسی کیفیت نرم افزار در جریان کار ادغام می شود، می تواند چابکی، بهره وری و بازگشت سرمایه را بهبود بخشد. مهندسی کیفیت درواقع فرآیندی است که بررسی های دقیق کیفیت را برای هر مرحله از توسعه محصول اعمال می کند. این فرایند از طریق تجزیه و تحلیل، توسعه، مدیریت و نگهداری پروتکل های تضمین کیفیت انجام می شود و اغلب پس از تحویل محصول ادامه می یابد. هدف از این فرایند اطمینان از کیفیت محصول نرم افزاری از ابتدا و به حداقل رساندن ضررهای احتمالی ناشی از نقص است. این درحالی است که در سیستم های سنتی کیفیت فقط در مراحل نهایی تولید بررسی می شود. در مقایسه، روش های سنتی ناکارآمد هستند و می توانند منجر به هزینه ها و کار اضافی شوند. برای اطمینان از کیفیت در سراسر چرخه حیات محصول نرم افزاری، باید گام های اصولی و روش های استاندارد و کلیدی مهندسی کیفیت نرم افزار را دنبال نمود. در ایم مقاله قصد داریم ابعاد این مسئله و گام های اصولی و راهکارهای کلیدی مهندسی کیفیت نرم افزار را بررسی نمائیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Software Quality Engineering Approach and Dimensions

نویسندگان [English]

  • Erfan Nazari
  • Alireza Mohammadzadeh

Department of Computer Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Software quality engineering is the process of conducting quality reviews throughout the software product life cycle. This activity plays a key role in ensuring the production of high quality software by agile teams at high speed. When software quality engineering is integrated into the workflow, it can improve agility, productivity and return on investment. Quality engineering is a process that applies rigorous quality assessments to every stage of product development. This process is done through the analysis, development, management and maintenance of quality assurance protocols and often continues after product delivery. The purpose of this process is to ensure the quality of the software product from the beginning and to minimize potential losses due to defects. In traditional systems, however, quality is only checked in the final stages of production. In comparison, traditional methods are inefficient and can lead to additional costs and labor. To ensure quality throughout the software product life cycle, you must follow the basic steps and standard and key methods of software quality engineering. In this article, we intend to examine the dimensions of this issue and the basic steps and key solutions for software quality engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Engineering
  • Software Life cycle
  • Quality Assurance
  • Reliability
  • Functionality