چالش ها، چشم اندازها و راه حل های امنیتی در خدمات شبکه های توزیعی

نویسنده

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

امنیت یکی از بزرگترین چالش ها در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات شبکه های توزیع شده است. امنیت مجموعه ای از خط مشی ها، بررسی ها، روش ها و فناوری هایی است که برای محافظت از خدمات شبکه توزیع شده، سیستم ها، داده ها و اطلاعات با هم کار می کنند. در محیط های شبکه های توزیعی مدرن امروزی، منابع ذخیره شده بر روی سرورهای ابری به صورت جریان داده به کاربران از طریق زیرساخت های شبکه ابری منتقل می شوند. اگرچه این فناوری جدید مزایای بسیاری را برای کاربران و سازمان‌ها ارائه می‌کند، اما با موانع مهمی مانند امنیت و حفظ حریم خصوصی نیز مواجه است که از مهمترین چالش‌های این حوزه است. با توجه به نیازهای بلادرنگ و فراگیر سرویس های توزیع شده، نحوه طراحی یک مدل انتقال کم خطر برای اطمینان از امنیت سرویس ها در خدمات چنین شبکه های توزیعی به یک موضوع کلیدی تبدیل می شود. با توجه به اهمیت این موضوع، تاکنون برای مقابله با این گونه تهدیدات و تهدیدات امنیتی در حوزه خدمات توزیع شده، راهکارهای امنیتی مختلفی توسط محققان ارائه شده است. به منظور درک عمیق ابعاد موضوع، این مقاله به بررسی رویکردهای امنیتی اصلی و راهکارهای کنترل دسترسی ایمن در خدمات شبکه های توزیعی می پردازد.

کلیدواژه‌ها