فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

امنیت یکی از بزرگترین چالش ها در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات شبکه های توزیع شده است. امنیت مجموعه ای از خط مشی ها، بررسی ها، روش ها و فناوری هایی است که برای محافظت از خدمات شبکه توزیع شده، سیستم ها، داده ها و اطلاعات با هم کار می کنند. در محیط های شبکه های توزیعی مدرن امروزی، منابع ذخیره شده بر روی سرورهای ابری به صورت جریان داده به کاربران از طریق زیرساخت های شبکه ابری منتقل می شوند. اگرچه این فناوری جدید مزایای بسیاری را برای کاربران و سازمان‌ها ارائه می‌کند، اما با موانع مهمی مانند امنیت و حفظ حریم خصوصی نیز مواجه است که از مهمترین چالش‌های این حوزه است. با توجه به نیازهای بلادرنگ و فراگیر سرویس های توزیع شده، نحوه طراحی یک مدل انتقال کم خطر برای اطمینان از امنیت سرویس ها در خدمات چنین شبکه های توزیعی به یک موضوع کلیدی تبدیل می شود. با توجه به اهمیت این موضوع، تاکنون برای مقابله با این گونه تهدیدات و تهدیدات امنیتی در حوزه خدمات توزیع شده، راهکارهای امنیتی مختلفی توسط محققان ارائه شده است. به منظور درک عمیق ابعاد موضوع، این مقاله به بررسی رویکردهای امنیتی اصلی و راهکارهای کنترل دسترسی ایمن در خدمات شبکه های توزیعی می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges, Prospects and Security Solutions in Distribution Networks Services

نویسنده [English]

  • Maryam Moradnejad

Department of Computer Science, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Security is one of the biggest chalenge in the world of information and communication technology and distributed network services. security is a set of policies, surveys, methods, and technologies that work together to protect distributed network services, systems, data and information. In modern network environments, resources stored on cloud servers are transmitted to users over the network in the form of data streams. Although this new technology offers many benefits to users and organizations, it also faces important barriers such as security and privacy, which are among the most important challenges in this area. Given the real-time and ubiquitous needs of distributed services, how to design a low-risk transfer model to ensure service security becomes a key issue. Due to the importance of this issue, to address such security threats and threats in the field of distributed services, various security solutions have been proposed by researchers so far. In order to deeply understand the dimensions of the issue, this article examines solutions to control secure access in distribution network services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributed Netwoks
  • Cloud Services
  • Access Control
  • Encryption
  • Digital Signature