فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

رایانش ابری تکامل فناوری اطلاعات و یک مدل تجاری غالب برای ارائه منابع فناوری اطلاعات
است. با استفاده از رایانش ابری ، افراد و سازمان ها می توانند دسترسی به شبکه مورد تقاضا را به مجموعه مشترک منابع فناوری اطلاعات مدیریت شده و مقیاس پذیر مانند سرورها ، فضای ذخیره سازی و برنامه ها بدست آورند. اخیراً ، دانشگاهیان و همچنین پزشکان توجه زیادی به محاسبات ابری کرده اند. اساسا سه مدل اصلی و پایه خدمات رایانش ابری وجود دارد: زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS) ، بستر به عنوان سرویس (PaaS) و نرم افزار به عنوان سرویس .(SaaS) از نظر ذخیره سازی و جمع آوری منابع ، تفاوت های واضحی بین این سه مدل و آنچه که آنها می توانند به یک تجارت ارائه دهند وجود دارد، اما آنها همچنین می توانند با یکدیگر تعامل داشته و یک مدل جامع از محاسبات ابری را تشکیل دهند. جداسازی عملکرد یک چالش اساسی در ارائه خدمات ابری است و مدیریت عملکرد لازمه دستیابی به اهداف کیفی در ابرها است. اگرچه بسیاری از تحقیقات این موضوع را بررسی کرده اند، اما در مورد ابعاد، چالش ها و فرصت های مدیریتی کمبود تحلیل وجود دارد. این پژوهش به بررسی ابعاد و کارکردهای انزوای عملکرد در خدمات ابری پایه می پردازد. در انتهای پژوهش نیز توصیه ها پیشنهاداتی درجهت بکارگیری موثرتر این مشخصه در محیط های رایانش ابری بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of performance Isolation application in basic cloud services

نویسنده [English]

  • Nafiseh Fareghzadeh

Department of Computer Engineering, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Cloud computing is the evolution of information technology and a dominant business model for providing IT resources. Using cloud computing, individuals and organizations can gain access to the requested network through a shared set of managed and scalable IT resources such as servers, storage space, and applications. Recently, academics have paid close attention to cloud computing. There are basically three basic models of cloud computing services: infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS), and software as a service (SaaS). In terms of storage and resource collection, there are clear differences between them. There are three models and what they can offer to a business, but they can also interact with each other to form a comprehensive model of cloud computing. Performance isolation is a major challenge in providing cloud services and performance management is essential to achieving quality goals in the cloud. Although many studies have examined this issue, there is a lack of analysis on the dimensions, challenges and opportunities of management. This study examines the dimensions and functions of performance isolation in basic cloud services. At the end of the research, some recommendations have been described, for more effective use of this feature in cloud computing environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Isolation
  • Cloud Environment
  • Service Level Agreement
  • Response Time
  • Cloud Service