فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، ایران

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات در سراسر زندگی روزمره ما رواج یافته و جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است. در عصری که امروزه آن را عصر دیجیتال مینامیم، فناوری به بخش آموزش هم راه باز کرده است. فناوری ردیابی چشم مکان ، مدت زمان و توالی افراد را ثبت می کند. مقاله سه نوع محبوب ردیاب چشم در روانشناسی ورزشی را توصیف می کند ورزش کاربردی بررسی می کند. به دنبال مرور اجمالی حرکات چشم ، این برخی از پیامدهای عملی این فناوری را برای آموزش توجه در روانشناسی مشاهده منابع اطلاعاتی به آنها توجه می کنند ، روشن می کند. مقاله حاضر هنگام بازرسی از یک صحنه خاص. به این ترتیب ، آنچه را که مردم هنگام ثبات تصویری- ردیابی چشم در مورد بهبود ورزشکاران را بررسی می کند ثابت ، موبایل و نصب شده بر روی سر. سپس ، برخی از تحقیقات اخیر سیستم های " چشم می توان آموزش شناختی را در ورزش تقویت کرد . کاربردی خلاصه می شود. در پایان مقاله با بررسی چگونگی فن آوری ردیابی آن ، نتایج عملی این مطالعات در مورد آموزش توجه در روانشناسی ورزشی رفتار نگاه و عملکرد ماهر تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of eye activity Tracking technology on people's performance

نویسنده [English]

  • Masoumeh Hoseini

Department of Computer Science, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Eye tracking technology records the location, duration and sequence of people’s visual fixations when they inspect a given scene. In this way, it elucidates what people pay attention to when they look at sources of information. The present paper investigates some practical implications of this technology for attentional training in applied sport psychology. Following a brief overview of eye movements, the article describes three popular types of eye trackers in sport psychology fixed, mobile, and head-mounted systems. Then, it examines some recent eye tracking research on improving athletes’ gaze behavior and skilled performance. After that, it summarize the practical implications of these studies for attentional training in applied sport psychology. The article concludes by exploring how eye tracking technology can augment cognitive training in sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applied sport psychology
  • attention
  • eye tracking
  • gaze training