فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

امروز اینترنت و برنامه های کاربردی تحت شبکه به سرعت در حال رشد هستند، از این رو نیاز به
محافظت و تامین امنیت چنین برنامه هایی نیز افزایش یافته است. الگوریتمهای رمزنگاری در دنیای سایبر امروزی که همیشه خطر دسترسی غیرمجاز به همه نوع داده وجود دارد امری حیاتی محسوب میشوند. حساسترین و آسیبپذیرترین داده، دادههای سیستم مالی و پرداختی است که میتواند اطلاعات شناسایی شخصی یا مشخصات کارت پرداخت مشتریان و سایر اطلاعات شخصی را در معرض خطر قرار دهد. الگوریتمهای رمزنگاری برای محافظت از این اطلاعات و کاهش خطراتی که مشاغل در انجام معاملات پرداخت با آن روبرو هستند، بسیار مهم است . درواقع، الگوریتمهای رمزنگاری نقش اصلی را در امنیت اطلاعات سیستمها و تولید امضای دیجیتال بازی می کنند. امضاهای دیجیتال موجود غالبا مبتنی بر الگوریتمهای رمزنگاری بوده و باعث به رسمیت شناسی اطلاعات الکترونیکی شده به طوریکه هویت پدیدآورنده سند و جامعیت اطلاعات آن، قابل بازبینی و کنترل میباشد. در این مقاله کوشش می کنیم علاوه بر تعریف و دسته بندی الگوریتمهای رمزنگاری رایج ،و مقایسه ای بر روی قدرت و میزان تاثیرگذاری انجام دهیم. این بررسی و مقایسه می تواند منجر به بهبود کارکردها و اصلاح رویکردهای بکارگیری این الگوریتم ها بشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the applicable security encryption algorithms

نویسندگان [English]

  • Maryam Nemati
  • Nafiseh Fareghzadeh

Department of Computer Science, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Recently, the distributed internet applications under the scalable networks are growing rapidly, so the need to protect and secure such applications has also increased. Encryption algorithms are vital in today's cyber world, where there is always the risk of unauthorized access to all types of data. The most sensitive and vulnerable data is financial and payment system data, which can compromise personal identification information or customer payment card details and other personal information. Cryptographic algorithms are critical to protecting this information and reducing the risks that business face in conducting payment transactions. In fact, cryptographic algorithms play a major role in the information security of systems and the production of digital signatures. Existing digital signatures are often based on cryptographic algorithms and lead to the recognition of electronic information so that the identity of the author of the document and the comprehensiveness of its information can be reviewed and controlled. In this article, in addition to defining and classifying common cryptographic algorithms, we try to make a comparison on power and effectiveness of applicable algorithms in this area. This review and comparison can lead to improved functions and improved approaches to using these algorithms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptography
  • Network Security
  • Encryption
  • Algorithm
  • Public Key