بررسی و مقایسه الگوریتم های رمزنگاری امنیتی کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

امروز اینترنت و برنامه های کاربردی تحت شبکه به سرعت در حال رشد هستند، از این رو نیاز به
محافظت و تامین امنیت چنین برنامه هایی نیز افزایش یافته است. الگوریتمهای رمزنگاری در دنیای سایبر امروزی که همیشه خطر دسترسی غیرمجاز به همه نوع داده وجود دارد امری حیاتی محسوب میشوند. حساسترین و آسیبپذیرترین داده، دادههای سیستم مالی و پرداختی است که میتواند اطلاعات شناسایی شخصی یا مشخصات کارت پرداخت مشتریان و سایر اطلاعات شخصی را در معرض خطر قرار دهد. الگوریتمهای رمزنگاری برای محافظت از این اطلاعات و کاهش خطراتی که مشاغل در انجام معاملات پرداخت با آن روبرو هستند، بسیار مهم است . درواقع، الگوریتمهای رمزنگاری نقش اصلی را در امنیت اطلاعات سیستمها و تولید امضای دیجیتال بازی می کنند. امضاهای دیجیتال موجود غالبا مبتنی بر الگوریتمهای رمزنگاری بوده و باعث به رسمیت شناسی اطلاعات الکترونیکی شده به طوریکه هویت پدیدآورنده سند و جامعیت اطلاعات آن، قابل بازبینی و کنترل میباشد. در این مقاله کوشش می کنیم علاوه بر تعریف و دسته بندی الگوریتمهای رمزنگاری رایج ،و مقایسه ای بر روی قدرت و میزان تاثیرگذاری انجام دهیم. این بررسی و مقایسه می تواند منجر به بهبود کارکردها و اصلاح رویکردهای بکارگیری این الگوریتم ها بشود.

کلیدواژه‌ها