خطرات و راهکارهای امنیت در خدمات تجارت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه تجارت الکترونیکی به روشی برای کسب وکار در دنیای مدرن تبدیل شده است . اساسا تجارت الکترونیک بدون امنیت به اندازه کافی نمیتواند رشد پیدا کند. برای دستیابی به به یک تجارت الکترونیک پویا باید امنیت را در آن تحت چارچوب های اصولی پیاده سازی نماییم تا بتوانیم از آن به عنوان یک نمونه پایدار از تجارت استفاده کنیم. مسائل امنیتی، کاربران غیرمجاز، ویروسها و نظایر آنها برای شرکتها در هر سطحی از اتصال به اینترنت وحشتزا هستند. اغلب شرکتها برای مقابله با این مشکلات توجه خود را معطوف به سخت افزار و نرم افزار خود میسازند. فهم و درک صحیح از ریسک ها و خطرات امنیتی، به ویژه خطراتی که در دادوستدهای الکترونیکی وجود دارد، کمک زیادی در طراحی و معماری یک زیر ساختار امن و کارامد می نمایند. در این مقاله ریسک های بالقوه این حوزه بیان و روشهای مختلف درباره کاهش خطرات امنیتی بررسی شده است، به ویژه در مواردی که بیشترین تهدید از طرف کاربران غیرمجاز، ویروسها و سایر شکلهای نفوذ در شبکه انجام میگیرد و نهایتا توصیه ها و راه حل هائی برای مقابله با این تهدیدات ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها