فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه تجارت الکترونیکی به روشی برای کسب وکار در دنیای مدرن تبدیل شده است . اساسا تجارت الکترونیک بدون امنیت به اندازه کافی نمیتواند رشد پیدا کند. برای دستیابی به به یک تجارت الکترونیک پویا باید امنیت را در آن تحت چارچوب های اصولی پیاده سازی نماییم تا بتوانیم از آن به عنوان یک نمونه پایدار از تجارت استفاده کنیم. مسائل امنیتی، کاربران غیرمجاز، ویروسها و نظایر آنها برای شرکتها در هر سطحی از اتصال به اینترنت وحشتزا هستند. اغلب شرکتها برای مقابله با این مشکلات توجه خود را معطوف به سخت افزار و نرم افزار خود میسازند. فهم و درک صحیح از ریسک ها و خطرات امنیتی، به ویژه خطراتی که در دادوستدهای الکترونیکی وجود دارد، کمک زیادی در طراحی و معماری یک زیر ساختار امن و کارامد می نمایند. در این مقاله ریسک های بالقوه این حوزه بیان و روشهای مختلف درباره کاهش خطرات امنیتی بررسی شده است، به ویژه در مواردی که بیشترین تهدید از طرف کاربران غیرمجاز، ویروسها و سایر شکلهای نفوذ در شبکه انجام میگیرد و نهایتا توصیه ها و راه حل هائی برای مقابله با این تهدیدات ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Threats and Approaches for Security in e-commerce services

نویسنده [English]

  • Ali Mohammadpoor

Department of Electrical and Computer Engineering, Center of Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, e-commerce has become a way of doing business in the modern world. Basically, e-commerce can not grow enough without security. To achieve a dynamic e-commerce, we must implement security in it within the framework of principles, so that we can use it as a sustainable sample of business. Security issues, unauthorized users, viruses and the like are terrifying for companies at any level of internet connection. Most companies focus on their hardware and software to deal with these problems. Understanding security threats and risks, especially the dangers of e-commerce, can be a great help in designing and building a secure infrastructure. This article discusses various ways to reduce security threats, especially in cases where the greatest threat is posed by unauthorized users, viruses and other forms of network intrusion; Finally, security approaches, recommendations and solutions to deal with these threats are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • E-business
  • Protocol
  • Business Models
  • Security Threats