فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بررسی و تحلیل ابعاد و نیازمندی های کیفی معماری نرم افزار از مهم ترین عوامل موفقیت نرم افزارهای امروزی در بازار تجاری می باشد. این فرآیند با چالش هایی اساسی همراه است که توسعه راه حل ها را مختل می نماید. کم اهمیت قلمداد کردن استخراج ابعاد کیفی نرم افزار ممکن است در مراحل پایانی توسعه مشکلات بسیار پرهزینه ای را به بار آورده و تحلیلگر را در این مورد با مشکلات و موانع بسیاری مواجه سازد. این مشکلات که زمینه ساز پژوهش حاضر می باشد می تواند ناشی از عوامل بسیاری باشد که شناخت این موارد می تواند در حین فرآیند استخراج نیازمندی ها سبب اجتناب از آن ها گردد. توانایی فرآیندهای مهندسی نیازمندی ها در سیستم از قبیل روش ها و ابزارها، برای مقابله با تحولات از عوامل بسیار مهمی هستند. در سیستم های پیچیده امروزی به دلیل وجود داده های بسیار بزرگ، ارتباطات و جریان بین آنها و اینترنت اشیاء سیستم هایی بسیار عظیم ارائه شده است که با توجه به مقیاس این سیستم ها اعتبارسنجی یکی از الزامات نهایی در جهت تأیید این نیازمندیهای کیفی است. در این پژوهش برررسی ابعاد مدیریت کیفیت نرم افزار از منظر ذینفعان و سازنده، اعتبارسنجی نیازمندی
های کیفی و همچنین چگونگی بهره برداری از ابعاد کیفی در سیستم نرم افزاری را به جهت اهمیت زیاد در این حوزه مورد بررسی قرار داده ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the quality management dimensions in software architecture

نویسنده [English]

  • Ali Sobhani

Department of Electrical and Computer Engineering, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Investigating the quality management dimensions and related requirements of software architecture is one of the most important factors for the success of today's software in the commercial market. This process is associated with fundamental challenges that hinder the development of solutions. Underestimating the extraction of qualitative dimensions of software may cause very costly problems in the final stages of development and cause the analyst to face many problems and obstacles, in this regard. These problems that underlie the present study can be caused by many factors that can be avoided during the process of extracting the quality requirements. The ability of engineering process requirements in the system, such as methods and tools, to deal with changes are very important factors. In today's complex systems, due to the existence of very large data, communication and flow between them and the Internet of Things, very large systems have been provided that according to the scale of these software systems, validation is one of the final requirements to confirm these quality requirements. . In this study, we have examined the dimensions of software quality management from the perspective of stakeholders and developers, the validation of quality requirements and also how to use the quality dimensions in the software systems due to its great importance in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality management
  • Analyze
  • Verify
  • Software quality requirements
  • Software Architecture