فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

استخراج نیازمندی ها فرآیندی برای تشخیص نیازها و ارتباط میان گروه های جدا از هم در جهت تعریف و دریافت نیازمندی ها می باشد. این فرآیند با چالش هایی اساسی همراه است که توسعه نیازمندی ها را مختل می نماید. کم اهمیت قلمداد کردن استخراج نیازمندی ها ممکن است در مراحل پایانی توسعه مشکلات بسیار پرهزینه ای را به بار آورده و تحلیلگر را در این مورد با مشکلات و موانع بسیاری مواجه سازد. این مشکلات که زمینه ساز پژوهش حاضر می باشد می تواند ناشی از عوامل بسیاری باشد که شناخت این موارد می تواند در حین فرآیند استخراج نیازمندی ها سبب اجتناب از آن ها گردد . توانایی فرآیندهای مهندسی نیازمندی ها در سیستم از قبیل روش ها و ابزارها، برای مقابله با تحولات از عوامل بسیار مهمی هستند. در سیستم های پیچیده امروزی به دلیل وجود داده های بسیار بزرگ، ارتباطات و جریان بین آنها و اینترنت اشیاء سیستم هایی بسیار عظیم ارائه شده است که با توجه به مقیاس این سیستم ها اعتبارسنجی یکی از الزامات نهایی در جهت تأیید این نیازمندیها است. در این پژوهش فرآیند وارسی نیازمندی ها از منظر ذینفعان، اعتبارسنجی نیازمندی ها و همچنین چگونگی بهره برداری از سیستم را به جهت اهمیت زیاد در این حوزه مورد بررسی قرار داده ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Decomposition, Analysis, Extraction, Dependency Checking and Validation of the Software Requirements

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Mokhtari 1
  • Naser Modiri 2

1 Department of Electrical and Computer Engineering, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Electrical and Computer Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Requirement extraction is a process for identifying needs and the relationship between separate groups in order to define and receive needs. This process is associated with fundamental challenges that hinder the development of requirements. Underestimating the extraction of requirements may cause very costly problems in the final stages of development and cause the analyst many problems and obstacles in this regard. These problems that underlie the present study can be caused by many factors that recognizing these problems can be avoided during the requirements extraction process.
The ability of engineering process requirements in the system, such as methods and tools, to deal with changes are very important factors. In today's complex systems, due to the existence of very large data, communication and flow between them and the Internet of Things, very large systems have been provided, which according to the scale of these systems, validation is one of the final requirements to confirm these requirements. In this study, we have examined the requirements process from the perspective of stakeholders, validation of requirements and also how to operate the system due to its great importance in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extraction
  • Analysis
  • Validation
  • Software Requirements Architecture