فهرست مقالات آماده انتشار پس از تایید هیئت تحریریه فصلنامه بروزرسانی می گردد.
بررسی و تحلیل نقش موثر شناسایی عوامل بروز ریسک در پروژه های توسعه نرم افزار در فاز نیازمندیها

دوره 3، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-12

الهام فراهانی؛ محبوبه شمس جاوی؛ محمدهادی زاهدی


بررسی ابعاد مدیریت کیفیت در معماری نرم افزار

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-8

علی سبحانی


بررسی رویکردهای مدیریت حافظه در سیستم های عامل

دوره 2، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 1-9

امیر صادقی؛ حمید حسین زاده


بررسی چشم اندازها و چالشهای سیستم های تجارت الکترونیک

دوره 2، شماره 3، آبان 1400، صفحه 1-6

الهام کریمی؛ رضا حسن زاده


بکارگیری اینترنت اشیاء در راستای هوشمندسازی خدمات تجاری

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-7

فاطمه عرفانی مقدم؛ سعید غلامی


سیستم های جامع مدیریت محتوای آموزشی در آموزش الکترونیک

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-7

زهرا مرادپور؛ سعید شیری


چالش ها و شاخص های کیفیت خدمت در کاربردهای اینترنت اشیاء

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-6

مهدی نصیریان؛ رضا حسینی


مدیریت موثر فناوری اطلاعات سازمانی با رویکرد محاسبات ابری

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-8

حمید معتمدی؛ حسین زارعی


چارچوب مدیریتی اجرائی برای پایگاه داده های فازی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-7

محمدرضا محمدی


کارکردهای ابعاد امنیتی اینترنت اشیاء

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-6

غلامرضا وطنیان


امکان سنجی و ارزیابی الزامات معماری نرم افزار

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-8

نفیسه فارغ زاده


بررسی کاربردهای نوین داده کاوی در صنعت و تجارت

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-7

امیررضا صالح زاده