فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات
امکان سنجی و ارزیابی الزامات معماری نرم افزار
امکان سنجی و ارزیابی الزامات معماری نرم افزار

نفیسه فارغ زاده

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-8

چکیده
  امروزه اکثر کاربردهای فناور محور، وابسته به سیستم های نرم افزاری بزرگ و پیچیده می باشند. معماری نرم افزار قادر است چارچوبی نظام مند جهت مدیریت پیچیدگی ها و وابستگی های نرم افزار ارائه نماید. معماری نرم‌افزار ...  بیشتر
دیدگاه یکپارچه مدیریت پیکربندی نرم افزار
دیدگاه یکپارچه مدیریت پیکربندی نرم افزار

نفیسه فارغ زاده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 41-48

چکیده
  مدیریت پیکربندی یکی از ارکان اساسی مدیریت پروژه های نرم افزاری می باشد که به مدیر پروژه یک مرکز کنترل و هماهنگ سازی و یک شما از وضعیت تغییرات پروژه ارائه می کند. چراکه بوسیله مدیریت پیکربندی، مدیر پروژه ...  بیشتر
بررسی و مقایسه روش های تحقیق آماری بنیادین
بررسی و مقایسه روش های تحقیق آماری بنیادین

مریم رضائی

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 10-21

چکیده
  براساس تحقیقات و تلاش دانشمندان آمار و حتی حوزه های خارج از آمار، روش های متفاوتی جهت انجام تحقیقات آماری، تحلیل یافته ها و توصیف نتایج مرتبط ایجاد شده است. روش های مختلف آزمونهای آماری رویکردهائی متفاوت ...  بیشتر