فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحلیل کارکرد روش های عمومی مسیریابی در شبکه های توزیعی
تحلیل کارکرد روش های عمومی مسیریابی در شبکه های توزیعی

علی حدادی؛ مهدی پارسا

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1402، ، صفحه 26-33

چکیده
  در قرن بیستم جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات توسط بکارگیری شبکه های توزیعی و رویکردهای نوین مرتبط متحول گشته و در بین سایر پیشرفت ها، شاهد راه اندازی و توسعه انواع شبکه های توزیعی جهانی، تولید و رشد ...  بیشتر
بررسی و مقایسه الگوریتم های رمزنگاری امنیتی کاربردی
بررسی و مقایسه الگوریتم های رمزنگاری امنیتی کاربردی

مریم نعمتی؛ نفیسه فارغ زاده

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 21-29

چکیده
  امروز اینترنت و برنامه های کاربردی تحت شبکه به سرعت در حال رشد هستند، از این رو نیاز بهمحافظت و تامین امنیت چنین برنامه هایی نیز افزایش یافته است. الگوریتمهای رمزنگاری در دنیای سایبر امروزی که همیشه خطر ...  بیشتر