فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات
بررسی رویکردهای مدیریت حافظه در سیستم های عامل
بررسی رویکردهای مدیریت حافظه در سیستم های عامل

امیر صادقی؛ حمید حسین زاده

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 1-9

چکیده
  مدیریت حافظه یکی از وظایف مهم و اصلی سیستم عامل های مدرن است که عملیات اصلی حافظه را مدیریت کرده و فرآیندها را بین حافظه اصلی و دیسک در حین اجرای برنامه تغییر می دهد. مدیریت حافظه همه فعالیت های سیستم عامل ...  بیشتر
بررسی ابعاد مدیریت کیفیت در معماری نرم افزار
بررسی ابعاد مدیریت کیفیت در معماری نرم افزار

علی سبحانی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 1-8

چکیده
  بررسی و تحلیل ابعاد و نیازمندی های کیفی معماری نرم افزار از مهم ترین عوامل موفقیت نرم افزارهای امروزی در بازار تجاری می باشد. این فرآیند با چالش هایی اساسی همراه است که توسعه راه حل ها را مختل می نماید. ...  بیشتر
تجزیه تحلیل، استخراج وابستگی، وارسی و اعتبارسنجی نیازمندی های نرم افزار
تجزیه تحلیل، استخراج وابستگی، وارسی و اعتبارسنجی نیازمندی های نرم افزار

حمیدرضا مختاری؛ ناصر مدیری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 1-10

چکیده
  استخراج نیازمندی ها فرآیندی برای تشخیص نیازها و ارتباط میان گروه های جدا از هم در جهت تعریف و دریافت نیازمندی ها می باشد. این فرآیند با چالش هایی اساسی همراه است که توسعه نیازمندی ها را مختل می نماید. کم ...  بیشتر