کلیدواژه‌ها = پردازش ابری
مدیریت موثر فناوری اطلاعات سازمانی با رویکرد محاسبات ابری

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-8

حمید معتمدی؛ حسین زارعی


مروری بر تاریخچه، چرائی و معماری مرجع محاسبات ابری

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 14-8

علیرضا موسوی؛ مجید حسین پور