کلیدواژه‌ها = امنیت
امنیت سایبری در حوزه اینترنت اشیاء

دوره 4، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 8-17

مرضیه حسین زاده؛ علیرضا رضائی


کارکردهای ابعاد امنیتی اینترنت اشیاء

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-6

غلامرضا وطنیان