نویسنده = �������� ���������� ����������
بررسی و مقایسه الگوریتم های رمزنگاری امنیتی کاربردی

دوره 2، شماره 3، آبان 1400، صفحه 21-29

مریم نعمتی؛ نفیسه فارغ زاده


دیدگاه یکپارچه تحلیل و مدیریت موثر کارائی در رایانش ابری

دوره 1، شماره 1، دی 1399، صفحه 11-26

نفیسه فارغ زاده؛ غلامرضا وطنیان


مدیریت کیفیت سرویس در خدمات ابری

دوره 1، شماره 1، دی 1399، صفحه 37-48

مهدی محمدی؛ نفیسه فارغ زاده